Religinių bendruomenių, Opus Dei rėmėjų, džiaugsmas

Flavio Capucci. Roma, 2002 m. vasario 25 d.

Būsimos palaimintojo Josemaria kanonizacijos proga daugelio religinių bendruomenių Vyresnieji ir Vyresniosios parašė Prelatui norėdami pasveikinti ir pasidalinti džiaugsmu.

Religinės bendruomenės taip pat gali tapti Opus Dei rėmėjomis. Jų parama – kasdieninė malda už evangelizacinį Prelatūros darbą. Šiuo metu yra daugiau nei 500 bendruomenių rėmėjų, tiek vyrų, tiek ir moterų, kurios remia Prelatūrą savo maldomis daugelyje pasaulio šalių.

Vertos dėmesio kai kurios ištraukos iš daugybės gautų laiškų.

Basųjų Karmeličių Priorė iš Koimbros (Coimbra, Portugalija) rašo: ,,Kaip Opus Dei rėmėjos jau keletą dešimčių metų, norime išreikšti Jūsų didžiai Gerbiamai Ekselencijai mūsų džiaugsmą dėl būsimos palaimintojo Josemaria kanonizacijos. Šiuo džiaugsmu dalinasi ir sesuo Liucija, kuri kartoja tai, ką jau pasakė Dievo Tarno beatifikacijos proga”. Fatimos regėtoja asmeniškai pažino Opus Dei įkūrėją ir paskatino pradėti apaštalinį darbą Portugalijoje.

Viena vienuolė apie būsimą kanonizaciją rašo taip: ,,Negaliu išreikšti keliomis eilutėmis, ką jaučiu šiuo metu (…) Šventieji visuomet mane labai skatina, bet šiuo atveju mano pamaldumas palaimintajam Josemaria ir meilė Opus Dei mane skatina su dar didesne jėga. Tėvo raštai buvo mano maistas daug laiko, o nuo to momento, kai mane paskyrė Vyresniąja, tapo šaltiniu, iš kurio geriu ir duodu gerti Seserims, kurias Viešpats man patikėjo”.

Kitos bendruomenės Vyresnioji rašė būtent sausio 9-ąją, Opus Dei įkūrėjo gimimo šimtmečio dieną: ,,Dar vienas džiaugsmo ir dėkingumo motyvas yra stebuklo pripažinimas kanonizacijai, kuris labai greitai iškels palaimintąjį Josemaria į altorių aukštumas. Dėl to norime pasveikinti jus ir pasveikinti save. Kad šia proga jis pagelbėtų Bažnyčiai jos reikaluose ir padėtų gauti ramybę širdims, šeimoms ir pasauliui (…) Su meile Viešpatyje ir visos bendruomenės vardu skiriame savo maldas, aukas ir visą savo pašvęstą gyvenimą už J.E. ir už DARBĄ, kurį įsteigė palaimintasis Josemaria”.

Ispanas vienuolis savo laiške taip pat rašo apie Šimtmetį: ,,Ši diena yra labai svarbi ne tik jums, bet ir visai Bažnyčiai, net ir visam pasauliui (…) Šiandien nuo penktos valandos ryto dėkoju Dievui iš pačių savo sielos gelmių už tą nenusakomą dovaną, kurią mums suteikė palaimintojo Josemaria Escriva de Balaguer asmenyje (…) Dėl gausių savo negalių nepajėgsiu dalyvauti palaimintojo Josemaria kanonizacijoje, bet labai džiaugsiuosi šia proga, nes nuo jo beatifikacijos kasdien meldžiausi už greitą kanonizaciją”.

Iš vienos prancūzų bendruomenės gautos šios eilutės: ,,Iš visos širdies prisijungsime prie skirtingų ceremonijų, kurios vyks Romoje būsimam šventajam pagerbti, padėkoti už viską, ką atliko savo gyvenimu ir už visas malones, gautas jam užtariant.

Gautuose laiškuose randama bendra nuostata, kurią šie žodžiai apibendrina: ,,Džiaugiamės dėl būsimos palaimintojo Escriva kanonizacijos, būdami tikri, kad tai yra dovana visai Bažnyčiai”.

Visų šių žmonių maldos ir meilės parama yra gilaus dėkingumo Dievui priežastis, kuris norėjo padaryti šventuosius Bažnyčios vienybės instrumentais.