Prelato žinia (2023 m. sausio 7 d.)

Opus Dei prelatas sveikina su naujaisiais metais ir praneša, kad Neeilinis generalinis kongresas vyks š. m. balandžio 12–16 d.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Kalėdų liturginis laikotarpis eina į pabaigą. Siūlau jums prašyti Viešpaties, kad, kontempliuojant Kūdikio, kuris yra Dievas ir kuris „mums gimė“ (Iz 9, 5), slėpinį, su jo malone sustiprėtų mūsų veiksmingas troškimas gyventi dėl kitų.

Kaip žinote, prasidedančiais naujaisiais metais vyks Neeilinis generalinis kongresas, kuriame, kaip prašė popiežius, bus nagrinėjami aktualūs prelatūros statuto pakeitimai: informuoju, kad jis vyks Velykų savaitę, balandžio 12–16 dienomis.

Žinoma, šie pakeitimai neturėtų paliesti nieko esminio Dievo Darbe, kokį jį mums perdavė šv. Chosemarija; priešingai, kaip nurodė Šventasis Tėvas, kalbama būtent apie charizmos išsaugojimą (Ad charisma tuendum).

Paprašiau jūsų visų atsiųsti man bet kokius, jūsų manymu, tinkamus pasiūlymus dėl Statuto, atsižvelgiant į popiežiaus nurodymus. Nors daugelis iš jūsų nebūsite siuntę pasiūlymų, nes tai specifinis teisinis dokumentas, tačiau iki šiol jų gauta nemažai. Taip pat kasdien sulaukiu – ir už tai labai dėkoju Dievui – jūsų išreikštų norų būti ištikimiems ir visiems išvien atlikti Opus Dei šiomis aplinkybėmis.

Dabar visi pasiūlymai bus sutvarkyti, norint parengti medžiagą, kuri bus pateikta Kongresui nagrinėti ir tvirtinti; galiausiai, rezultatas bus nusiųstas Šventajam Sostui.

Pasikliauju jūsų maldomis, kad šis darbas būtų įgyvendintas kuo geriau.

Siunčiu jums nuoširdžiausią palaiminimą šiems naujiems metams,

jūsų Tėvas

Fernando Ocáriz

Roma, 2023 m. sausio 7 d.