Prelato žinia (2022 m. kovo 23 d.)

Opus Dei prelatas praneša, kad kovo 25 d. paskelbs laišką apie ištikimybę, ir kviečia tą pačią dieną prisijungti prie Šventojo Tėvo paskelbto Rusijos ir Ukrainos konsekravimo Nekaltajai Marijos Širdžiai.

Rašau jums dar kartą, pranešdamas, kad kovo 25 d. gausite ilgesnį laišką apie ištikimybę, datuotą kovo 19 d. Jame nerasite nuorodos į konstituciją Praedicate Evangelium, nes laiškas buvo parašytas dar prieš jos paskelbimą, be to, laiško tema nėra tiesiogiai susijusi su šiuo dokumentu.

Tą dieną, per Viešpaties Apreiškimo iškilmę, Popiežius Pranciškus konsekruos Rusiją ir Ukrainą Nekaltajai Marijos Širdžiai. Junkimės prie Šventojo Tėvo šiame pasitikėjimo galingu mūsų Motinos užtarimu veiksme. Kreipkimės į tą, kuri yra maldaujanti Visagalybė, kad perkeistų žmonių širdis ir mes visi taptume taikos įrankiais.

Iš visų pusių girdžiu apie gausybę iniciatyvų, kurias vykdote kartu su daugybe geros valios žmonių, siekdami padėti karo aukoms. Mūsų Viešpats laimins šias pastangas gausiais vaisiais: taika, ramybe, džiaugsmu. Kaip sakė šventasis Chosemarija, mes, krikščionys, turime „paskandinti blogį gėrio gausoje“.

Su didele meile jus laimina

jūsų Tėvas

Fernando Ocáriz

Roma, 2022 m. kovo 23 d.