Prelato žinia (2021 m. gruodžio 15 d.)

Opus Dei prelatas kviečia per šias Kalėdas nešti Jėzaus gimimo džiaugsmą labiausiai stokojantiems ir mus supantiems žmonėms.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Šiomis dienomis jau intensyviau žvelgiame į Betliejų. Šventoji Šeima, neturėdama vietos užeigoje, ieško prieglobsčio tvarte. Šias akimirkas ženklina šaltis, skurdas ir svetingumo stoka. Tačiau naujagimį Jėzų supa Marijos ir Juozapo meilė.

Tokia pat kaip Betliejaus stoka gali tam tikru būdu pasikartoti daugelyje namų mūsų miestuose, ypač šiais metais, pažymėtais socialinių, užimtumo ir sveikatos sunkumų. Be to, daugelis jaučiasi labiau vieniši. Stenkimės malda ir materialine pagalba sušildyti kuo daugiau žmonių, mokėdami kiekviename jų įžvelgti Kūdikiu tapusio Kristaus veidą: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 40). Koks džiaugsmas matyti daugybės žmonių iniciatyvas nešti Jėzaus gimimo džiaugsmą labiausiai stokojantiems!

Per šį šventinį laikotarpį taip pat praleisime daug akimirkų su šeima ir draugais. Galėsime su jais dalytis Gerąja Naujiena, nuoširdžiai domėdamiesi kiekvieno situacija; kaip sako šventasis Chosemarija, „artimo meilė labiau yra ne ‚duoti‘, bet ‚suprasti‘“ (Kelias, Nr. 463). Šitaip, nepaisydami savo asmeninio menkumo, per šias Kalėdas galime skleisti vilties šviesą. Jėzaus gimimas mums primena, kad net ir šalčiausią naktį visada dega liepsna. Betliejaus židinio intymios atmosferos perkėlimas į mūsų namus padės ir mums rasti arba iš naujo atrasti Dievo meilę mums.

Su šilčiausiu palaiminimu linkiu jums laimingų ir šventų Kalėdų.

jūsų Tėvas

Fernando Ocáriz

Roma, 2021 m. gruodžio 15 d.