Prelato žinia (2019 m. gegužės 8 d.)

Mons. F. Ocariz drąsina mus šį Marijos mėnesį gyventi nuolatine padėka Dievui „už viską, nes visa yra gera“, kaip mokė šventasis Josemaria.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Gerai prisimename kaip šventasis Josemaria mus ragino išlaikyti nuolatinį nusistatymą dėkoti Dievui „už viską, nes visa yra gera.“ (Kelias, n. 268). Tai paprastas ir labai vertingas maldos būdas.

Dėkokime Viešpačiui už visus gerus dalykus, kuriuos mums leidžia patirti gyvenime, ir už visas dovanas, kurių dažnai net nepastebime. Net ir apsupti problemų, skausmo ar patirdami savo pačių silpnumą, Dievas suteikia mums galimybę matyti toliau ir pasitikėti Jo meile: „Jeigu dėkosite Dievui už viską, padarysite didelę pažangą savo dvasiniame gyvenime“, kartą mums pasakė šventasis Josemaria (1971-03-28).

Prieš kelias dienas ypač dėkojome Viešpačiui už 34 naujų Prelatūros kunigų įšventinimą. Ši padėka tepadeda mums melstis už visus Bažnyčios kunigus, kad kaip prašė Popiežius, „nebijotų duoti savo gyvenimo už Dievo tautą“ (2018-11-15).

Artėjant Gvadalupės Ortiz de Landazuri beatifikacijai, kuri įvyks jau labai greitai, su dėkingumu prašykime Viešpaties, kad padėtų mums giliau suprasti ir gyventi eilinį gyvenimą kaip kelią šventumo link: meilės Dievui ir kitiems, tarnystės darbais.

Kaip visada, ir ypač šį gegužės mėnesį, maldoje prašykime motiniško Marijos užtarimo.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2019 m. gegužės 8 d.