Prelato žinia (2017 m. gegužės 10 d.)

Mons. Fernando Ocariz kviečia maldoje palydėti popiežių Pranciškų kelionės į Fatimą metu.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Prelato žinia (2017 m. gegužės 10 d.)

Besiartinantis Mergelės Marijos apsireiškimų Cova da Iria šimtmečio jubiliejus ir Popiežiaus piligrimystė į Fatimą iš naujo ypatingu būdu pažadina mumyse tą jaudinantį šv. Josemaria troškimą: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! Lydėkime popiežių Pranciškų savo artumu maldoje: sudėkime į mūsų Motinos rankas didžiąsias taikos ir atsivertimo intencijas, apie kurias Ji kalbėjo apsireikšdama. Taip pat patikėkime jai Bažnyčios bei krikščionių vienybę, kad visi kartu su Petru sėtume pasaulyje ramybę ir džiaugsmą. Prašykime būsimų šventųjų Pranciškaus ir Jacintos užtarimo kenčiantiems, kūnu ar siela, dėl smurto, karo, laisvės stokos, diskriminacijos, vienatvės, skurdo. Fatimoje Mergelė Marija rekomendavo Rožinį. Melskimės jį su meile ir pasitikėjimu vaikų, kurie kalba į Motinos širdį.

Malda duos vaisių, jeigu ramybė ir broliškumas, kuriuos įkvepia Dievo Motinos žinia, pasireikš atidžia, atvira, jautria meile tiems, kurie, Dievo valia, atsidūrė šalia mūsų. Meilė nėra šaltas mandagumas. Ramiai apmąstykime, ar namuose, darbe, bendraujant su kitais, nors ir turėtume trūkumų bei stokotume kantrybės, kiti gali atpažinti mumyse nors dalelę to, kas juntama motiniškame Šventosios Marijos žvilgsnyje?

Roma, 2017 m. gegužės 10 d.