Prelato laiškas (2022 m. spalio 6 d.)

Prelatas praneša, kad 2023 m. pirmąjį pusmetį sušauks neeilinį generalinį kongresą, skirtą suderinti Opus Dei statutą su motu proprio „Ad charisma tuendum“ nuostatomis.

Carta del prelado del Opus Dei (6 octubre 2022): Motu proprio Ad charisma tuendum

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Kaip jau rašiau, Generalinėje taryboje ir Centrinėje asesorijoje svarstome, kaip įgyvendinti tai, ko Popiežius mūsų prašė nurodydamas suderinti Dievo Darbo Statutą su motu proprio Ad charisma tuendum nuostatomis.

Dvasininkijos dikasterijoje mums patarė neapsiriboti vien svarstymu to, kas susiję su Prelatūros priskyrimu šiai dikasterijai ir su veiklos ataskaitos Šventajam Sostui teikimu nebe kas penkerius metus, o kasmet. Būtent, buvome paraginti pasiūlyti ir kitų galimų Statuto pakeitimų, kurie mums atrodo tinkami atsižvelgiant į motu proprio. Buvome patikinti, kad nereikia pernelyg skubėti, kad galime šiam darbui skirti visą reikiamą laiką.

Kadangi Statuto pakeitimas vyksta Šventojo Sosto iniciatyva, nėra būtina rengti generalinių kongresų, numatytų statuto pakeitimams (plg. n. 181, § 3). Vis dėlto, išklausęs palankią Centrinės asesorijos ir Generalinės tarybos nuomonę, šiuo konkrečiu ir apibrėžtu tikslu sušauksiu neeilinį generalinį kongresą. Kongresas vyks 2023 m. pirmojoje pusėje.

Siekiant pasiruošti šiam darbui, kuris bus pavestas kongreso narėms ir nariams, svarbus indėlis visų jūsų, kurie norėtumėte iš anksto pateikti konkrečių pasiūymų. Netrukus gausite gaires, kaip ir kada juos siųsti, kad būtų lengviau viską nagrinėti.

Nepamirškite, kad tikslas yra atlikti tai, ką nurodė Šventasis Sostas, o ne siūlyti kitus pakeitimus, kurie gali atrodyti įdomūs. Be to, kad trokštame būti ištikimi savo steigėjui, taip pat svarbu puoselėti institucinį teisinį stabilumą.

Žinoma, motu proprio gali įkvėpti ir kitus pasiūlymus, ne tik tuos, kurie susiję su statutu, ir kurie galėtų pagyvinti apaštalavimą. Tokių pasiūlymų bus paprašyta vėliau, kai bus surengtos būsimos darbo savaitės.

Visa tai patikime šventojo Chosemarijos užtarimui. Kaip tik šiandien švenčiame jo kanonizacijos dvidešimtąsias metines. Prašykime Viešpaties, kad charizma, kurią Dievas patikėjo mūsų Tėvui – tam, kad tarnautume Bažnyčiai, – duotų vaisių kiekvieno iš mūsų gyvenime su nauja jėga, kaip mus ragino popiežius Pranciškus.

Siunčiu jums kuo šilčiausią palaiminimą.

Jūsų Tėvas

Fernando Ocáriz

Roma, 2022 m. spalio 6 d.