Palaimintasis Josemaria Escriva bus kanonizuotas š.m. spalio 6 d.

Šventojo Sosto spaudos tarnyba pranešė, kad spalio 6 d. Jonas Paulius II Palaimintąjį Josemaria Escriva paskelbs šventuoju. Toks Šventojo Tėvo sprendimas šį rytą Vatikane buvo pristatytas per kardinolų konsistoriumą.

Jonas Paulius II Opus Dei įkūrėją Josemaria Escriva kanonizuos spalio 6 d. Šventojo Petro aikštėje, Romoje. Šis Popiežiaus sprendimas buvo paskelbtas per eilinį ir viešą konsistoriumą, vykusį Klementino salėje, daugelio kardinolų ir vyskupų akivaizdoje. Taip pat buvo praneštos ir Tėvo Pijaus da Pietrelčina, pasauliečio indėno Juan Diego ir kitų keturių palaimintųjų kanonizacijos datos.

Konkrečiai buvo paskelbtos penkios kanonizacijos ceremonijos, vyksiančios tokia tvarka:

- gegužės 19 d.: Alonsas de Oroskas, Šv. Agustino ordino kunigas; Ignacijus da Santhia (Lorenzas Mauricijus Belvisotis), Mažųjų brolių kapučinų ordino kunigas; Umilis da Bisignanas (Lukas Antonijus Pirozas), Mažųjų brolių ordino vienuolis; Kenčiančios Jėzaus Širdies Paulina (Amabile Visintainer), Nekaltojo Prasidėjimo seserų kongregacijos įkūrėja, vienuolė; Benedeta Kambiadžio Frasinela, Dievo apvaizdos benediktinių vienuolių instituto įkūrėja, vienuolė;

- birželio 16 d.: Tėvas Pijus da Pietrelčina (Frančeskas Forgionė), Mažųjų brolių kapučinų ordino kunigas;

- liepos 30 d.: Chuanas Diegas Kvautlatouatcinas, Meksikos indėnas, pasaulietis;

- liepos 31 d.: gvatemalietis Pedras de San Chose Betankurt, Trečiojo šventojo Pranciškaus ordino vienuolis, brolių betlemitų ir seserų betlemičių ordinų įkūrėjas;

- spalio 6 d.: Josemaria Escriva, Opus Dei įkūrėjas.