Organizacija

Asmeninės prelatūros juridinę formą numatė II Vatikano Susirinkimas ir ji vis dar yra nauja Bažnyčios teisėje.

Opus Dei prelatas yra mons. Fernando Ocáriz

Dabartinis Opus Dei prelatas yra mons. Fernando Ocáriz.

Vikaras augziliaras yra mons. Mariano Fazio.

Generalvikaras yra kun. dr. Antoni Pujals.

Centrinis vikaras sekretorius yra kun. dr. Jorge Gisbert.

Prelatūros kurija: viale Bruno Buozzi 73, 00197 Roma (Italija)

Vatikano II Susirinkimo dekreto Presbyterorum ordinis (1965 12 07) 10 skyrius nustatė, kad ateityje „vykdant ypatingus ganytojiškus uždavinius skirtingų socialinių grupių labui tam tikrose srityse arba tautose, arba visame pasaulyje“, be kitų institucijų, gali susikurti „savitų vyskupijų arba asmeninių prelatūrų“.

Vatikano II Susirinkimas bendrais bruožais aptarė naują juridinę formą, kuri būtų daug lankstesnė ir veiksmingesnė skleidžiant krikščionišką mokymą ir gyvenimą, - taip Bažnyčios struktūra siekia prisitaikyti prie Bažnyčios misijos reikalavimų, nes ši misija įsiterpia į žmonių istoriją ir sudaro jos dalą.

Pagal kanonų teisę kiekvieną asmeninę prelatūrą reguliuoja bendrosios teisės ir jos pačios nuostatai.

Opus Dei vadovaujasi asmeninių prelatūrų bendrąja teise, kuri yra bendrosios bažnytinės teisės dalis. Dabartiniame 1983 m. Kanonų Teisės Kodekse joms skirtas vienas skirsnis (I dalis, II knyga, IV sk: 294-297 kanonai).

Opus Dei skirtos teisinės normos yra apibrėžtos apaštalinės konstitucijos Ut sit ir Opus Dei Nuostatų, dar vadinamų Ypatingosios Opus Dei Teisės Kodeksu.