Opus Dei prelato žinia dėl apaštališkosios konstitucijos „Praedicate Evangelium“

Šioje žinutėje mons. Fernando Ocáriz kalba apie naująją apaštališkąją konstituciją „Praedicate Evangelium“, kuria pertvarkoma Romos kurija.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Tikriausiai girdėjote, kad šį rytą popiežius Pranciškus patvirtino apaštališkąją konstituciją Praedicate Evangelium, kuria pertvarkoma Romos kurija – kviečiu jus melstis už šią pertvarką. Tarp daugelio pakeitimų yra ir tai, kad asmeninės prelatūros tampa pavaldžios Dvasininkijos dikasterijai.

Keičiasi įprastinis pašnekovas su Šventuoju Sostu (daugelis klausimų, kuriuos prelatūra paprastai sprendžia su Romos kurija, yra susiję su jos presbiteratu), tačiau niekaip nesikeičia Opus Dei prelatūros esmė – prelatūra sudaro pasauliečiai ir kunigai, moterys ir vyrai, kaip nustatyta Apaštalų Sosto Dievo Darbui duotuose įstatuose.

Juozapo, visuotinės Bažnyčios globėjo, iškilmės proga pavedame Viešpačiui tarnystę, kurią Romos kurija teikia Bažnyčiai ir pasauliui. Taip pat prašykime Dievo, kad kiekvienas Opus Dei pasaulietis ir kunigas, kiekviena moteris ir vyras mokėtų gyventi su troškimu evangelizuoti, optimistiškai, siūlydami savo draugystę visiems žmonėms ir pirmiausia siekdami draugystės su Jėzumi Kristumi.

Su didele meile jus laimina

jūsų Tėvas

Fernando Ocáriz

Roma, 2022 m. kovo 19 d.