Motu Proprio „Ad charisma tuendum“: klausimai ir atsakymai

Opus Dei informacijos biuro parengti klausimai ir atsakymai apie Motu proprio „Ad charisma tuendum“.

Motu Proprio “Ad charisma tuendum”: preguntas y respuestas

Klausimai ir atsakymai apie Motu proprio „Ad charisma tuendum“.

1. Koks yra šio Motu proprio tikslas?
2. Ką šis Motu proprio reiškia prelatūros tikinčiųjų gyvenimui?
3. Kodėl pabrėžiama „charizma“? Ar charizma ir hierarchija yra priešingi dalykai?
4. Kaip charizma ir hierarchija papildo viena kitą Opus Dei prelatūroje?
5. Ar prelatūros valdyme kas nors keičiasi?
6. Kas yra Statutai ir kodėl jie tokie svarbūs prelatūrai?
7. Kodėl nurodoma, kad prelatas nebus vyskupas?
8. Ką reiškia Motu proprio minimas Apaštališkojo protonotaro supernumerarijaus titulas?


1. Koks yra šio Motu proprio tikslas?

Motu proprio Ad charisma tuendum („Dėl charizmos išsaugojimo“) plėtoja ir konkretizuoja Apaštališkosios konstitucijos Praedicate Evangelium pokyčius, Vyskupų dikasterijos kompetencijas dėl asmeninių prelatūrų perduodant Dvasininkijos dikasterijai. Tiek dokumento pavadinimas, tiek įžanga, rodo Šventojo Tėvo pasiryžimą, kad šis pokytis būtų įvykdytas visapusiškai gerbiant Opus Dei charizmą.

2. Ką šis Motu proprio reiškia prelatūros tikinčiųjų gyvenimui?

Motu proprio kviečia suvokti Opus Dei charizmos potencialą Bažnyčios misijoje. Kaip sako Šventasis Tėvas, „pagal Šventosios Dvasios dovaną, kurią gavo šv. Chosemarija Eskriva de Balagueras, Opus Dei prelatūra, vadovaujama paties prelato, vykdo užduotį skleisti pašaukimą į šventumą pasaulyje, per darbo ir šeimos bei socialinių pareigų pašventinimą“. Popiežius primena Opus Dei tikintiesiems atsakomybę vis labiau gilintis į šią charizmą ir Šventosios Dvasios šviesoje įžvelgti, kaip ją įkūnyti naujose mūsų pasaulio situacijose.

3. Kodėl pabrėžiama „charizma“? Ar charizma ir hierarchija yra priešingi dalykai?

Hierarchinės ir charizminės dovanos, kaip sako Vatikano II Susirinkimas, naudojamos Šventosios Dvasios vadovauti Bažnyčiai (Lumen gentium, Nr. 4). Šiuo Motu proprio dar kartą patvirtinama Opus Dei charizma, kurią gavo šv. Chosemarija Eskriva, ir jos misija ugdant Bažnyčią. Vienos dovanos tarnauja kitoms ir visų jų reikia Bažnyčiai, kuri per visą istoriją išmintingai rado būdų, kad jos viena kitą abipusiškai praturtintų ir saugotų. Motu proprio primenama, kad Opus Dei vadovybė turi tarnauti charizmai - kurios esame valdytojai, ne savininkai - kad ji augtų ir duotų vaisių, pasitikėdami, kad tai Dievas daro viską kiekviename žmoguje.

4. Kaip charizma ir hierarchija papildo viena kitą Opus Dei prelatūroje?

Opus Dei charizmą sudaro dvasinė pagalba visiems žmonėms, vyrams ir moterims, bet kokios kilmės ir profesijos, kad jie galėtų šventėti ten, kur yra, ir padėti jiems skleisti visuotinį pašaukimą į šventumą pasaulio viduryje, remiantis vieninteliu motyvu - kad buvo pakrikštyti. Todėl prelatūros tikintieji nesudaro grupės ir neveikia joje dėl to, kad priklauso Opus Dei.

Opus Dei charizmai reikia kunigų tarnystės: dėl šios priežasties būtinas hierarchijos įsikišimas. Dėl tos priežasties, kaip dabar primena Popiežius Pranciškus, „kad išsaugotų charizmą, mano pirmtakas šv. Jonas Paulius II 1982 m. lapkričio 28 d. apaštališkąja konstitucija Ut sit įsteigė Opus Dei prelatūrą ir pavedė jai pastoracinę užduotį ypatingu būdu prisidėti prie Bažnyčios evangelizacinės misijos“. Palaipsniui bręstant ir įsisavinant Susirinkimo mokymą apie hierarchines ir charizmines dovanas, vis labiau aiškės, kad Opus Dei jos toli gražu ne prieštarauja viena kitai, bet viena kitą papildo.

5. Ar prelatūros valdyme kas nors keičiasi?

Pokytis yra prelatūros santykiuose su Šventuoju Sostu. Motu proprio tiesiogiai nekeičia nei prelatūros tvarkos, nei prelatūros vadovybės santykių su vyskupais. Tuo pat metu jame numatyta, kad Opus Dei pasiūlytų savo Statutų pritaikymą prie konkrečių Motu proprio nuorodų.

6. Kas yra Statutai ir kodėl jie tokie svarbūs prelatūrai?

Kanonų teisės kodeksas numato, kad Šventasis Sostas asmeninės prelatūros įsteigimo momentu suteikia statutus, t. y. normas, apibrėžiančias prelatūros veiklos sritį, konkrečią pastoracinę misiją, pateisinančią jos egzistavimą, ir nustato jos valdymo formą. Todėl jos kartu su jas įtvirtinančiu Popiežiaus dokumentu yra konstitucinės subjekto normos. Opus Dei prelatūros Statutuose ne tik apibrėžiama misija (šventumo skatinimas pasaulyje) ir deklaruojamas jos visuotinis pobūdis, bet ir apibūdinama charizma - „šv. Chosemarijos Eskrivos de Balaguero gauta Dvasios dovana“, apie kurią kalba popiežius Pranciškus, - ir priemonės, kuriomis Opus Dei tikintieji turi vykdyti savo misiją. Statutuose aprašoma prelatūros valdymo organizacija. Be nuostatos dėl vikarų ir tarybų, tiesiogiai padedančių prelatui, Statutuose nurodoma, kad valdymas turi būti vykdomas pagal dvi gaires, kurių aiškiai pageidavo šv. Chosemarija: kolegialumas priimant sprendimus ir svarbus pasauliečių (vyrų ir moterų) dalyvavimas.

7. Kodėl nurodoma, kad prelatas nebus vyskupas?

Tai Šventojo Sosto iniciatyva ir sprendimas, priimtas pertvarkant Kurijos valdymą, siekiant sustiprinti, kaip sakoma Motu proprio, charizminį matmenį.

8. Ką reiškia Motu proprio minimas Apaštališkojo protonotaro supernumerarijaus titulas?

Prelatui suteikiamas garbės titulas, kuris, patvirtindamas jo pasaulietinį statusą - centrinį Opus Dei charizmoje - ypatingu būdu suvienija jį su Šventuoju Tėvu kaip vadinamosios „popiežiškosios šeimos“ narį. Jis vadinamas „supernumerarijumi“, kad atskirtų nuo Šventojo Sosto notarų.