Lietuvoje vyko Mišios šv. Chosemarijos garbei

Kasmet aplink liturginę Opus Dei steigėjo šventę (birželio 26 d.) visame pasaulyje, taip pat ir mūsų šalyje, aukojamos iškilmingos Šv. Mišios.

Birželio 22 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje bei birželio 26 d. Kauno Prisikėlimo bažnyčioje Opus Dei prelatūros įkūrėjo šv. Chosemarijos Eskrivos de Balaguero garbei ir prašant jo užtarimo buvo aukojamos Šv. Mišios. Liturgijai Vilniuje vadovavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petaras Rajičius, taip pat dalyvavo prelatūros bei kiti kunigai. Šv. Mišias savo giesmėmis papuošė Vilniaus mišrus choras “Adoramus” (vad. Imantas Šimkus).

Pamaldose buvo skaitoma evangelijos pagal Luką ištrauka (Lk 5, 1-11), kurioje pasakojama apie Kristaus mokinių pastangas žvejojant. Savo pamoksle, komentuodamas Šv. Rašto eilutes, nuncijus pabrėžė, jog visada reikia ieškoti Viešpaties, tikintis jo pagalbos. Net ir, atrodytų, grynai žmogiškuose užsiėmimuose. Šioje ištraukoje matomas Kristaus siekis parodyti, jog turime siekti likti Jo akivaizdoje ne vien maldos laiku, kai garbiname, atsiprašome, dėkojame ir prašome, bet ir darbe ar moksle, bendrabūvyje su kitais - visose gyvenimo aplinkybėse.

Visą Šv. Mišių homilijos tekstą skaitykite čia.

Kaune šv. Mišių liturgijai vadovavo prelatūros regioninis vikaras Baltijos šalims, mons. Andres Lavin, koncelebravo kiti kunigai.