9 Straipsniss

Kvietimas dalyvauti Šv. Mišiose Opus Dei steigėjo šventės proga

Šv. Chosemarijos liturginio minėjimo proga, kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose Vilniuje (birželio 22 d.) ir Kaune (birželio 26 d.).

Opus Dei Lietuvoje

Lietuvoje vyko Mišios šv. Josemarios garbei

Kasmet aplink liturginę Opus Dei steigėjo šventę (birželio 26 d.) visame pasaulyje, taip pat ir mūsų šalyje, aukojamos iškilmingos Šv. Mišios.

Opus Dei Lietuvoje

Kvietimas dalyvauti šv. Mišiose Opus Dei steigėjo šventės proga

Šv. Josemaria Escriva liturginės šventės proga, kviečiame dalyvauti šv. Mišiose jo garbei Kaune (š.m. birželio 25 d.) ir Vilniuje (š. m. birželio 26 d.).

Opus Dei Lietuvoje

„Dievas pažįsta kiekvieną iš mūsų vardu“

Vyskupo Arūno Poniškaičio pamokslas, pasakytas šv. Mišiose Opus Dei steigėjo šv. Josemarios garbei Vilniaus Arkikatedroje š. m. birželio 15 d.

Ugdymas

Šv. Mišios Opus Dei steigėjo garbei Vilniuje

Šv. Josemaria Escriva liturginės šventės proga, kviečiame dalyvauti šv. Mišiose jo garbei Vilniaus Arkikatedroje š. m. birželio 15 d., 18.30 val.

Pranešimai spaudai

Kvietimas dalyvauti šv. Mišiose Opus Dei steigėjo liturginės šventės proga

Š. m. birželio 26 d. bus minima šv. Josemaria Escriva liturginė šventė. Šios šventės proga kviečiame dalyvauti iškilmingose šv. Mišiose Vilniuje ir Kaune.

Pranešimai spaudai

Vysk. A. Poniškaitis: "Kad krikščionis pasaulietis atpažintų pašaukimą dalyvauti Dievo darbe"

2015 m. birželio 22 d. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios Opus Dei steigėjo liturginio minėjimo proga.

Opus Dei

Šventojo Josemarios kanonizacijos dešimtmetis

Šventojo Josemarios Escrivos, „Opus Dei“ steigėjo, kanonizacijos dešimtmečio proga, vyks iškilmingos Šventosios Mišios Vilniaus Visų Šventųjų parapijos bažnyčioje 2012 m. spalio mėn. 6 d., šeštadienį, 11.00 val. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Opus Dei

Iškilmingos Mišios Šv. Josemarios šventės proga

Šventojo Josemarios Escrivos, „Opus Dei“ steigėjo, šventės proga, vyks iškilmingos Šventosios Mišios Vilniuje ir Kaune.

Opus Dei