Mėnesio intencija: melstis visiems kartu

Šia intencija Prelatas ragina melstis Opus Dei tikinčiuosius bei draugus iki 2022 m. spalio 2 d.

Krikščionys žino, kad vieninga ir ištverminga malda gali viską. Apie pasitikėjimą maldos galia dažnai kalba Popiežius, kuris nuolat prašo mūsų melstis konkrečiomis intencijomis.

Žinoma, malda ir veiksmas yra neatsiejami - malda mus skatina intensyviam ir įvairovės kupinam apaštališkam darbui. Todėl nuo šeštojo dešimtmečio vidurio šventasis Chosemarija pradėjo siūlyti vadinamąją mėnesio intenciją, kad ši įkvėptų daugelio žmonių maldą, projektus ir apaštalavimą.

Opus Dei steigėjas, o vėliau ir jo įpėdiniai, tęsė paprotį siūlyti konkrečias maldos ir veiklos intencijas. Tam tikra prasme šventasis Chosemarija norėjo, kad visi pajustų Dievo Darbo, Bažnyčios ir pasaulio poreikius, melstųsi ir kad dirbtų drauge. Laikui bėgant Prelatūroje „mėnesio intencijos“ paprotys įgavo įvairias formas ir trukmes (kelių mėnesių, vienerių metų ir pan.).

Intencija laikotarpiui nuo 2021 m. spalio 2 d. iki 2022 m. spalio 2 d.

Neužmiršdami palaikyti Popiežiaus intencijas savo malda, Prelatas siūlo Opus Dei tikintiesiems ir draugams šią intenciją:

Melskime Viešpatį už projektą, kuriuo siekiama įkvėpti naujos jėgos ir geriau koordinuoti apaštališkas veiklas, ir kuris šiuo metu plėtojamas kai kuriuose Dievo Darbo teritoriniuose padaliniuose. Stenkimės prisidėti prie šio projekto savo pačių apaštališka iniciatyva, būkime atviri Šventosios Dvasios įkvėpimams. Realizuodami savo talentus ten, kur esame, esame krikščioniškas raugas. Jis yra istorijos Viešpats ir tikisi mūsų indėlio atnaujinant pasaulį.