🎧 Advento meditacijos

Adventas - laikas, kai Bažnyčia ragina savo vaikus pasiruošti priimti ateinantį Kristų. Trumpos (10 min.) meditacijos skirtos padėti su malda laukti Šv. Kalėdų.

🎧 Pirmasis Advento sekmadienis: Bilietas į Dievo laivą

🎧 Antrasis Advento sekmadienis: Gražosios meilės Motina

🎧 Trečiasis Advento sekmadienis: Džiaukitės, Viešpats yra arti

🎧 Ketvirtasis Advento sekmadienis: Dievas krizes paverčia svajonių išsipildymu