Kunigystė - tik kelio pradžia

Vytautas Jonas Saladis, pirmasis Opus Dei prelatūros tikintysis lietuvis, kuris bus įšventintas į kunigus, atsako į mūsų klausimus.

Esu Vytautas Saladis, šį šeštadienį Romoje būsiu įšventintas kunigu, kartu su kitais 26 Opus Dei tikinčiaisiais.

Gimiau Kaune, mano tėtis miškų mokslininkas, mama yra gydytoja, esame penki vaikai. Mano šeima praktikuojanti, visada dėjo pastangas užtikrinti kuo geresnį krikščionišką ugdymą. Daugelis mūsų mokėmės jėzuitų gimnazijoje, mano mama dalyvavo jėzuitų organizuojamuose ugdymo ir maldos užsiėmimuose.

Aš pats su Dievo Darbu susipažinau vienuoliktoje klasėje, per vieną maldos užsiėmimą, į kurį mano tėtį pakvietė vienas jo draugas-pažįstamas. Nuo tada pradėjau dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose, susijusiuose su sportu, ugdymu. Sekančiais metais baigiau mokyklą, persikėliau į Vilnių, ir po vieno suvažiavimo Romoje pasiprašiau priimamas Opus Dei nariu.

Sau ir kitiems jauniems žmonėms palinkėčiau pasinaudoti ta laisve, kurią mums iškovojo ankstesnė karta, kad galėtume dirbti, statyti savo gyvenimą ir laisvai išpažinti Dievą

Opus Dei - labai svarbus darbas. Iš tiesų, nuo to laiko, kai pirmą kartą užsukau į Dievo Darbo centrą, sulaukiau daug palaikymo ir paramos. Vienuoliktoje klasėje žaidžiau krepšinį ir mokiausi. Sekančiais metais buvo baigiamieji egzaminai, ir pradėjau mokytis ir žaisti krepšinį. Išlaikiau egzaminus visai gerai. Įstojau į Vilniaus Universiteto teisės fakultetą, ten kur ir norėjau. Nuo to laiko mano tolesnis kelias tęsėsi Vilniuje. Antroje kurso pradžioje mane pakvietė dirbti advokatų kontoroje Motieka ir Audzevičius. Advokato darbo iššūkiai yra kiek kitokie. Advokatai užsidirba gerai, kitą vertus jų darbas yra kupinas įtampos ir spaudimo. Dėl to yra paprasta, kad tavo darbas užimtų vietą skirtą tavo šeimai bei bendravimui su Dievu. Dievo Darbas man padėjo išlaikyti pusiausvyrą, neapleisti nei šeimos, nei darbo.

Sau ir kitiems jauniems žmonėms palinkėčiau pasinaudoti ta laisve, kurią mums iškovojo ankstesnė karta, kad galėtume dirbti, statyti savo gyvenimą ir laisvai išpažinti Dievą. Pats esu labai dėkingas Viešpačiui ir Dievo Darbui už tą gyvenimo kelią, kurį nuėjau. Pašaukimas mane atvedė iki Romos, iki kunigystės. Daugiau negu kelio pabaiga, tai yra pradžia. Prieš didelį darbą, kuris laukia Lietuvoje.

Baigiant, norėčiau paprašyti maldos už mane ir visus 27 kunigus, kurie bus įšventinti kartu su manimi šį šeštadienį Romoje. Puslapyje, kuriame matote šį vaizdo įrašą yra nuoroda į šventimų transliaciją internetu, taip pat į mano pirmųjų Mišių transliaciją Romoje. Keletas mano šeimos narių galėjo atvykti, kitiems tai buvo gerokai sunkiau, kas suprantama pandemijos sąlygomis.

Iki pasimatymo Lietuvoje!