Kardinolai apie palaimintojo Josemarios kanonizaciją

Kardinolų žodžiai pasakyti įvairiose vietose Opus Dei steigėjo gimimo šimtmečio proga.

Opus Dei - Kardinolai apie palaimintojo Josemarios kanonizaciją

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas (Vilnius, sausio 9 d. 2002):

,,Su džiaugsmu minime J. Escrivos 100-ąsias gimimo metines, o ypač džiugu švęsti, kai žinome, kad Šventasis Tėvas paskelbs jį šventuoju. Josemaria Escriva - tai dovana ne tik Opus Dei nariams, bet ir visai Bažnyčiai”.

Kardinolas Camillo Ruini, Jo Šventenybės Generalinis Vikaras Romos vyskupijai. (Šv. Eugenijaus bazilika, Roma, sausio 9 d.):

,,Duc in altum. Palaimintojo Josemarios dvasia yra tvirtas atsvaros taškas žengiant į trečiąjį tūkstantmetį. Palaimintojo gyvenimas ir darbai mums rodo tikslią kryptį, kad nepamestume iš akių pirmo ir esminio ,,pastoracinio prioriteto”, kurį nurodė popiežius visai Bažnyčiai, tai - šventumas.”

Kardinolas Jaime Sin, Manilos (Filipinai) arkivyskupas (Manilos katedra, sausio 9 d.):

,,Galbūt dar svarbesni už šį ar daugelį kitų išgijimų yra nesuskaičiuojami atsivertimai, priskiriami jo užtarimui. Palaimintojo Josemaria žinia, atrasti Dievą paprastose gyvenimo aplinkybėse, sujaudino daugelį. Palaimintais Josemaria yra tikrai galingas užtarėjas pas Dievą. Aš jus kviečiu patikėti jam visus savo dvasinius ir materialinius reikalus.’’

Kardinolas Norberto Rivera, Meksikos arkivyskupas (Guadalupės Mergelės Marijos bazilika, Meksikas, sausio 9 d.) :

,,Visus žmones, bet ypač meksikiečius, ši taip laukta žinia pripildė didžio džiaugsmo. Džiaugiuosi ir dėl to sutapimo, kad Guadalupės Šv. Marija dar kartą suvedė Juan Diego ir Josemarią Escrivą, du Tepeyac’o maldininkus, pamilusius Tamsiąją Mergelę. Juos suvienijo kelyje į altorių garbę, nes 1990 m. jų dorybių herojiškumo dekretas buvo paskelbtas tą pačią dieną.”