F. Ocariz: Šiandienos iššūkiai – jaunimas, šeima, skurdas

Naujasis Opus Dei prelatas mons. Fernando Ocariz susitiko su žurnalistais Romoje. Buvo kalbama apie popiežių Pranciškų bei iššūkius, su kuriais šiandien susiduria Bažnyčia ir kurie buvo aptarti šią savaitę vykusiame Opus Dei generaliniame kongrese.

Prelatas
Opus Dei - F. Ocariz: Šiandienos iššūkiai – jaunimas, šeima, skurdas Mons. F. Ocariz ingreso į Taikos Karalienės bažnyčią akimirka

Popiežiui Pranciškui, kuris sausio 23 d. jį paskyrė Opus Dei prelatu, mons. Fernando Ocariz išreiškė padėką už parodytą pasitikėjimą. Pridurė nesijaučiąs vertas tapti trečiuoju šv. Josemaria Escriva įpėdiniu Opus Dei priešakyje, tačiau pasitikintis Dievo pagalba.

„Jeigu Dievas to norėjo, tuomet Jis suteiks reikalingą pagalbą šiai misijai įvykdyti, su prelatūros tikinčiųjų ir daugybės draugų maldos pagalba.“

Paklaustas apie Opus Dei ateities veiklos kryptis, mons. F. Ocariz nurodė, kad „iššūkiai yra tie, su kuriais šiandien susiduria krikščionys“, konkrečiai įvardindamas jaunimo ugdymą, šeimą, kovą su skurdu ir rūpestį ligoniais.

„Prelatūros tikintieji įgyvendina labai plačias iniciatyvas šeimai padėti. Popiežius Pranciškus nuolat akcentuoja šeimos pastoracijos svarbą, kaip buvo matyti [2015 m. vykusiame šeimos, - red. past.] sinode ir apaštaliniame paraginime „Amoris laetitia“. Norime sekti Popiežiaus paraginamais.“

Naujasis Opus Dei prelatas mons. F. Ocariz, pasitaręs su Romoje susirinkusiais Opus Dei generalinio kongreso nariais, Opus Dei generaliniu vikaru paskyrė argentinietį kunigą mons. Mariano Fazio, tuo pačiu paskyrė kitus prelatūros centrinių tarybų narius.

Penktadienį, sausio 27 d., įvyko iškilmingas naujojo prelato ingresas į Opus Dei prelatūros Taikos Karalienės bažnyčią Romoje.