Nuliūdusiųjų Paguoda: Šv. Rapolo meditacija

Ateinančiomis savaitėmis mūsų puslapyje galėsite rasti keletą kunigo vedamų meditacijų, audio formatu. Jų tikslas - padėti sustiprinti maldos gyvenimą.

Klausykis meditacijos „Nuliūdusiųjų Paguoda“ (2020-05-14)

Augti viduje. Šiomis savaitėmis turėsime galimybę artimiau bendrauti su Jėzumi Kristumi ir jį kontempliuoti Evangelijos puslapiuose.

Kadangi Opus Dei centruose sumažės ugdymo veiklos, siūlome jums šią meditaciją, kurioje kunigas pasinaudodamas dabartinėmis aplinkybėmis – labai panašiomis, kurias išgyveno šv. Josemarija su keletą savo bendradžygių 1937 m. per pilietinį karą – ir sekmadienio evangelija, pasiūlys keletą minčių pokalbiui su Viešpačiu.

Kas yra šv. Rapolo meditacija?

Tai ugdymo priemonė, kurią naudoja Opus Dei jaunų žmonių ugdymui.

Kiekviename šv. Rapolo centre (centre, kurioje veiklos skirtos jauniems žmonėms) nors kartą per savaitę vyksta meditacija, kurią veda kunigas: tai pusvalandis maldos, remiantis Evangelijos ištrauka, liturigine švente ar pan. Malda yra krikščionio gyvenimo reikmė: „Tokiomis aplinkybėmis gyvas sąlytis su Kristumi gali esmingai padėti laikytis teisingo kelio (…). Kas meldžiasi, tas nešvaisto savo laiko, net jei padėtis, regis, spaustų neatidėliotinai įsikišti ir reikalautų vien veiksmo” (Benediktas XVI, Deus Caritas est, nr. 36). Todėl mokyti maldos meno visada bus šv. Rapolo veiklos prioritetas.

Pagal galimybes, šv. Rapolo meditacija paprastai vyksta šeštadieniais, savaitės dieną, kuri pagal tradicija yra skirta Mergelei Marijai, kaip meilės išraiška Dievo Motinai. Po meditacijos vyksta palaiminimas su Švč. Sakramentu ir Sveika Karalienė ar kitos Mergelei Marijai skirtos giesmės giedojimu. Tai dar vienas būdas išreikšti Eucharistijos centrinę vietą Bažnyčioje.

Visos 2020 m. pavasario meditacijos: