Audiencija pas Popiežių Pranciškų: „Sekite pirmųjų krikščionių pavyzdžiu“

Šiandien 11:45 Šventasis Tėvas priėmė audiencijoje Opus Dei prelatą, Mons. Fernando Ocariz, lydimą vikaro pagalbininko, Mons. Mariano Fazio.

Opus Dei - Audiencija pas Popiežių Pranciškų: „Sekite pirmųjų krikščionių pavyzdžiu“Opus Dei prelatas pasisveikina su Popiežiumi Pranciškumi.

Popiežius Pranciškus priėmė audiencijoje Opus Dei prelatą, Mons. Fernando Ocariz, kurį lydėjo vikaras pagalbininkas, Mons. Mariano Fazio. Trisdešimties minučių susitikimo metu Popiežius išreiškė didelį prielankumą Dievo Darbo apaštalavimo veikloms ir ragino sekti „pirmųjų krikščionių pavyzdžiu“ evangelizuojant visuomenę.

Popiežius Pranciškus su Mons. Fernando Ocariz ir Mons. Mariano Fazio.

Šventasis Tėvas suteikė palaiminimą visai Prelatūrai ir dalyvaujantiems jos apaštalavimo veiklose.