Počet článků: 51

„Musíme mít srdce pro všechny, a pro všechny i pochopení“

Svatý Josemaría ukazuje ve videu, jak uplatňovat v našich společenských vztazích pluralismus, „protože nestačí být nestranný a lidsky spravedlivý, kromě toho je třeba zapojit i srdce“.

Modlíme se se sv. Josemaríou

Svatý Josemaría: bláznovství lásky ke svatému Josefovi

V krátkém videu hovoří svatý Josemaría o svatém Josefovi, otci našeho Pána a manželu Panny Marie. „Naučil tolika věcem Ježíše a ochraňoval ho, když byl Dítětem (...). Kolik zkoušek mu Pán poslal a s jakým taktem je zdolával!“

Modlíme se se sv. Josemaríou

Svatý Josemaría: «pošetilost» lásky k svatému Josefovi

Svatý Josemaría hovoří v krátkém videu o svatém Josefovi, otci našeho Pána a snoubenci Panny Marie. „Naučil Ježíše tolika věcem a v dětství se o něho staral. (...) Kolik zkoušek mu seslal Pán. A s jakým nadhledem je řešil!“

Modlíme se se sv. Josemaríou

Co byste rád, aby nám zůstalo v srdci?

„Až odjedete - zeptali se jedenkrát svatého Josemarii -, co byste rád, aby nám zůstalo v srdci?“ Světec odpověděl bez rozmýšlení: „Abyste byli bratry všem lidem: rozsévači pokoje a radosti.“ Délka 1,2 min

Modlíme se se sv. Josemaríou

Manželská láska je požehnaná

„Žehnám manželství svýma oběma rukama“, říkal svatý Josemaria. Manželům doporučoval, aby se hádali co nejméně a vždy si nakonec odpustili a usmířili se. Délka 2,5 min

Modlíme se se sv. Josemaríou

Jak porozumět svým dětem

Děti nám někdy působí starosti. Sv. Josemaria vysvětluje na dvou příbězích ze své rodiny, že často stačí děti pochopit a důvěřovat jim.

Modlíme se se sv. Josemaríou

Jsem hříšný, ale sloužím

Nejobyčejnější věci každodenního života nás vedou k modlitbě. Například popraskaná polévková mísa. Svatý Josemaria říkal, že je jako popraskaná polévková mísa - následkem hříchů - a pospravená díky zpovědi a může tak dále sloužit ostatním. Délka 2 min

Modlíme se se sv. Josemaríou

Ježíš a jeho učedníci

Jak s námi jedná Ježíš? Náš Pán s námi jedná stejně, jako jednal se svými učedníky: s láskou, přirozeně a trpělivě navzdory našim chybám. Tak to vysvětluje zakladatel Opus Dei ve videu. Délka 1 min

Modlíme se se sv. Josemaríou

Láska k Ježíši Kristu

Abychom někoho milovali, musíme mu být blízko, mluvit s ním, smát se s ním a společně trpět, nelze-li jinak. Takto musíme jednat s Ježíšem, kterému svatý Josemaria říkal: „Věřím Ti, doufám v Tebe, miluji Tě, toužím být Tvým přítelem... Délka 2 min

Modlíme se se sv. Josemaríou

Nebe

Svatý Josemaria říkal, že „štěstí v nebi je pro ty, kteří umí být šťastnými zde na zemi“. Ale v čem spočívá toto štěstí? Jaké bude toto nebe? „Nebe je ... láska“, odpovídá světec ve videu. Délka 0,8 min

Modlíme se se sv. Josemaríou