Počet článků: 5

Krvácení do mozku a transplantace

Dvě krátká vyprávění o přímluvě Josemaríi a novéna za uzdravení nemocných

Pobožnosti a milosti

Dárky od svatého Josemaríi ze tří světových stran

Tři vyslyšené prosby od svatého Josemaríi ohledně práce, skvělý prostředek, jak se každý den obracet na Boha. Jak učil svatý Josemaría, práce konaná z lásky k Bohu - jakákoliv - se stává svícnem, který svítí na naše kolegy a přátele.

Pobožnosti a milosti

Novéna za nalezení práce

Svatý Josemaría je účinný přímluvce před Bohem za nalezení práce nebo za nalezení vhodnější práce.

Pobožnosti a milosti

Dokumenty a smlouva do nového života

Mnoho Venezuelanů je nuceno emigrovat do jiných zemí. Daniela vypráví o milosti od svatého Josemaríi, kterého prosila, aby vyřešil zaměstnání jejího manžela.

Pobožnosti a milosti

Modlitba ke svatému Josemaríovi

Křesťané vždy prosili svaté, aby se za ně u Boha přimlouvali.

Pobožnosti a milosti