Počet článků: 13

Budovat mosty v dialogu s těmi, kdo mají jiné smýšlení

17. a 18. ledna 2023 se konalo tradiční setkání „Dny pastoračních otázek v Castelldaura“ s heslem „Víra v diskuzi o kultuře“. Přibližně stovka kněží z Katalánska se zamýšlela nad dialogem mezi vírou, rozumem a kulturou. Vystupující vzpomněli na zemřelého emeritního papeže Benedikta XVI. a jeho velký intelektuální přínos na poli dialogu mezi vírou a rozumem.

Kněžská společnost Svatého Kříže

„Jsem nadšeným knězem“

Kněz na ostrově - osmý z Kanárských ostrovů -, který má stěží 1000 obyvatel. V současné době je farářem v Arrecife (Lanzarote), kde se stará o dvě farnosti a všude se snaží s úsměvem přinášet evangelium.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Dopis preláta (28. října 2020)

V novém pastýřském dopise uvažuje Mons. Fernando Ocáriz o duchu Opus Dei a o oddanosti věřících Dílu v různých osobních okolnostech.

Pastýřské listy

Sobota 5. září: kardinál Parolin vysvětí 29 kněží Opus Dei

Kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář, vysvětí tuto sobotu 5. září v Římě, v bazilice svatého Evžena, 29 kněží prelatury Opus Dei. Obřad začne v 10 hodin dopoledne (UTC+2) a bude na tomto webu přenášen online.

Zprávy

איפה אני? Kde to jsem? Příběh o mém uzdravení.

Geraldo Morujão, kněz v diecézi Viseu (Portugalsko), utrpěl v jednom bazénu ve Svaté zemi zástavu srdce. Ve svých 89 letech stále chodí plavat. Své uzdravení připisuje přímluvě blahoslaveného Álvara del Portillo. O této milosti vypráví následující krátký příběh.

Vyslyšené prosby

Poslední přání otce Josého, «nepostradatelného» služebníka

Inženýr-kaplan v nemocnici Cuidados Laguna navázal svou smrtí na úmrtí svého přítele Fermína, který byl už měsíc vdovcem a který zemřel na koronavirus. Ještě než zakotvil v Laguně, byl generálním kaplanem u státní policie. Zemřel v úterý, uprostřed smutnících zdravotníků a přátel, kteří mu nemohli dát své poslední sbohem.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Poselství preláta (5. února 2020)

U příležitosti blížícího se 90. výročí založení ženské větve Díla nás mons. Ocáriz vybízí, abychom za tento dar Dílu a církvi děkovali Bohu.

Pastýřské listy

Cesta vlakem, přítel kněz a ulice Londýna

Stává se, že povolání přijde prostřednictvím rozhovoru s přáteli nebo díky hovoru s knězem, nebo procházkou ulicemi Londýna. Tak se to stalo Jakubovi, který je od března 2018 lektorem a akolytou.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Sdružení kněží

Kněžská společnost Svatého Kříže je sdružení kněží vnitřně spojených s Prelaturou Opus Dei.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Historie Kněžské společnosti Svatého Kříže

Kněžská společnost Svatého Kříže má své kořeny v lásce sv. Josemaríi k diecézním kněžím a v zakladatelském počinu, který se odehrál 2. října 1928, kdy mu Bůh dal vidět Opus Dei. Nicméně jeho institucionální původ se datuje do roku 1943.

Kněžská společnost Svatého Kříže