Počet článků: 13

Spiritualita Opus Dei

Od svého založení roku 1928, rozšiřuje Opus Dei poselství, že všichni pokřtění jsou povoláni ke svatosti skrze věrnost ve své práci a v každodenních povinnostech.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Členové Kněžské společnosti Sv. Kříže

Kněžská společnost Sv. Kříže je tvořena věřícími z prelatury Opus Dei, kteří byli vysvěceni prelátem a jsou inkardinováni do prelatury, a dalšími kněžími - nebo kandidáty kněžství, pokud přijali diakonát -, inkardinovanými do různých diecézí a tvořícími součást jejich kněžstva, kteří požádají o přijetí do Kněžské společnosti Sv. kříže a jsou řádně přijati.

Kněžská společnost Svatého Kříže

Svěcení 34 jáhnů Opus Dei

V sobotu 3. listopadu přijme v římské bazilice sv. Evžena 34 věřících Opus Dei, pocházejících z 16 zemí, jáhenství. Kněžské svěcení bude 4. května příštího roku.

Zprávy