„Jsem nadšeným knězem“

Kněz na ostrově - osmý z Kanárských ostrovů -, který má stěží 1000 obyvatel. V současné době je farářem v Arrecife (Lanzarote), kde se stará o dvě farnosti a všude se snaží s úsměvem přinášet evangelium.

„Byl jsem jedním z těch, kteří se na kněze dívali spatra“, vypráví Jimmy, „ale otec Nicanor mě naučil, že odpuštění je v životě velmi důležité: když mi odpouští Bůh, proč bych nemohl odpustit i já druhým lidem“?

Otec Nicanor je knězem. Pochází z La Graciosa, což je osmý kanárský ostrov. Na kněze byl vysvěcen v roce 2015 a v současné době je farářem v Arrecife (hlavní město Lanzarote).

Dveře kostela má otevřené. Lidé klepají, volají a on slyší, naslouchá, zpovídá, modlí se, „jsem na jeho seznamu“, říká farník.

Seznam je každý den delší. Matka, která za ním přichází zničená kvůli rakovině plic svého syna, nezaměstnaný, se kterým se často potkává a který se nakonec jednoho dne rozhodne se na něho obrátit, „a tak jsem se přiblížil k církvi, protože jsem o ní věděl jen z předmětu náboženství, díky svatbám... a nyní ji poznávám hlouběji: otec Nicanor má obrovské povolání a potřebným vždy pomáhá“.

Mladý, plný radosti, blízký, pozorný k „těm svým“, ke svým sousedům; je na procházce, za někým jde, sedne na kolo, zastaví se, promluví, optá se, na věku mu nezáleží: mladí, starší, nemocní... „Být knězem v obyčejném životě je jedno z nejdůležitějších učení svatého Josemaríi: posvěcovat se v přítomném, obyčejném životě a hledat v každodenních událostech Boží novost, tady na periferii, pomáhat, jak jen mohu.“

O. Nicanor si často obléká „lékařský plášť“ a navštěvuje nemocné v nemocnici Doctor José Molina Orosa (Arrecife). Stará se o nemocné a navštěvuje je, všechny, i ty v paliativní péči. Jeden z lékařů, Agustín, ho má obzvlášť rád: „spojuje nás přátelství, protože se už dlouho známe. Byl jsem lékařem v La Graciosa, asi ještě předtím, než se on narodil, je přibližně tak starý jako mé děti“. Otec Nicanor udílí svátosti, také poslední pomazání. Říká, že „pro Boha není nic ztracené“.

Nikdo. To zná z vlastní zkušenosti Jimmy, který potvrzuje, že „pokaždé, když jsem se od Boha vzdálil, nedařilo se mi, a pokaždé, když jsem mu byl blízko, mě neopustil; já ho opustit můžu, ale Bůh nikdy a otec Nicanor také ne“.

Otec Nicanor je zapáleným knězem, farářem. Vysvětluje, že to, co přibližuje nebo vzdaluje lidi, je lidství. Chce být knězem 24 hodin denně a v tom mu pomáhá Kněžská společnost Svatého Kříže: žít plněji své povolání.

Kvůli tomu všemu si je jistý, že povolání ke kněžství je obrovské povolání: „Tak bych si přál žít i umřít, jako farář v té nejnepatrnější periférii“.