18. května bude mít Opus Dei novou blahoslavenou

Dne 18. května bude mít Opus Dei novou blahoslavenou. Je to Guadalupe Ortiz de Landázuri, profesorka chemie, a bude třetím členem Opus Dei, po svatém Josemaríovi Escrivá de Balaguer a blahoslaveném Álvarovi del Portillo, vyzdvihnutým k úctě oltáře, tj. první blahoslavený laik Díla.

Obřad blahořečení, který povede kardinál Angelo Becciu, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, se bude konat v Madridu v 11 hodin v paláci Vistalegre. Jako příprava na obřad proběhla v Zaragoze, v slavnostní síni obchodní komory, konference o nové blahoslavené. Přítomen byl vicepostulátor kauzy blahořečení Guadalupe otec José Carlos Martín de la Hoz, který vyzdvihl svědectví svatosti obyčejného života učitelky chemie.

Při této příležitosti kněz vyprávěl příběh, který „krásně ukazuje, jak Guadalupe žila“: Jednoho večera kněz mající na starosti uschování Nejsvětější svátosti do svatostánku, v centru, kde bydlela, řekl Guadalupe, že není vhodné, aby náš Pán byl ve svatostánku až do druhého dne, protože je cítit „zápach po desinfekci“. Nato mu Guadalupe odpověděla: „Otče Pedro, jsem chemik. Vezmu si to na starost.“ Když se kněz následujícího dne vrátil, byl překvapen „perfektní vůní“. Všiml si, že Guadalupe dala do místnosti vatičku s kapkami jakési látky, které vydávaly příjemnou vůni. Kněz později poznamenal, že díky této vatě si uvědomil, jaké možnosti má prostý člověk, má-li se s pomocí Boží stát svatým.

Vicepostulátor kauzy připomněl rovněž slova kardinála Becciu, který se o profesorce chemie vyjádřil, že je „velkým darem Boha církvi“ a dodal, že když mluvíme o Guadalupe, krom jiného „mluvíme o příběhu Boží lásky uskutečněném v jedné osobě“.

Guadalupe Ortiz de Landázuri, vzor svatosti uprostřed světa

Otec José Carlos Martín de la Hoz v jednom rozhovoru před několika měsíci, uveřejněném prostřednictvím Opus Dei, o budoucí blahoslavené řekl:

„Guadalupe je vzorem svatosti uprostřed světa, je to příklad úplně obyčejného života. První, co zjistíš, když nahlédneš na život Guadalupe (...), je naprostá normálnost a přirozenost. Ano, dobrá nálada, výtečná nálada.“

Co se týče významu blahoslavení, poznamenal: „Mluvit o Guadalupe Ortiz de Landázuri znamená mluvit o první ženě, která bude blahoslavená, a jejíž cestou byla spiritualita Opus Dei. Zapíše se do seznamu svatých jako žena, která se stala svatou uprostřed světa prostřednictvím profesionální práce (...). V tomto smyslu je v Opus Dei svatořečený zakladatel, blahoslavený jeho nástupce, Álvaro del Portillo, a první laik, první člověk, který není knězem ani řeholníkem, prostě obyčejný člověk, se kterým se Bůh setkal na cestě jeho života.