Restrukturalizace mého podniku

Znamenalo to zrušení 2300 pracovních míst.

Na jaře 1998 mi oznámili, že 1. února 1999 dojde k restrukturalizaci našeho podniku, Švýcarských federálních drah (CFF). Znamenalo to zrušení 2300 pracovních míst a vytvoření jediného centrálního vedení v Bernu, a tím zrušení tří regionálních center včetně toho v Lausanne, kde pracuji já.

Dali mi 4 dny na rozmyšlení, bylo to na svátek Nanebevzetí o víkendu, zda přijmu místo na ředitelství v Bernu, kam měla být převedena část mé pracovní náplně. Jiná alternativa mi nabídnuta nebyla, v případě odmítnutí jsem byl bez práce.

Musel jsem se starat o svého 91 letého otce, měl jsem různé aktivity mimo mé profesionální povinnosti v Lausanne, kterých jsem nemohl zanechat, a také další osobní a rodinné důvody mě nutily toto místo odmítnout.

... Okamžitě jsem se začal modlit. Svěřil jsem se nejprve Panně Marii a svatému Josefovi, ale hned nato společně s mojí manželkou a dcerou jsme prosili při modlitbě v rodině Tonyho o přímluvu. A dále v tom pokračujeme. Za čas jsme přidali i další úmysly, modlíme se za různé lidi, například synovce. Tak jako mnoho mých kolegů v této situaci jsem se zapsal v oddělení, které pomáhá lidem najít zaměstnání jak uvnitř podniku, tak mimo něj. Je to něco podobného jako úřad práce, ale s tím rozdílem, že mi zůstává zachován po dobu dvou let celý plat.

Díky pomoci jednoho mého přítele z mládí, který pracuje v personálním oddělení, jsem mohl absolvovat stáž v Bernu a projevit tak dobrou vůli a flexibilitu pro případnou práci v budoucnosti.

Jednalo se o úpravu jízdního řádu mezinárodních vlaků. Když jsem se v říjnu 2000 vrátil do Lausanne, nabídli mi stáž v technickém oddělení, kde potřebovali jednoho administrativního pracovníka. Vyzkoušeli mé znalosti němčiny a zeměpisu a také mi pomohly mé znalosti švýcarské železniční sítě. Na konci této stáže v květnu 2001 mi zodpovědní pracovníci tohoto oddělení navrhli, abych si zažádal o místo účetního. I když jsem neměl velké znalosti účetnictví, byla to příležitost, jak získat stabilní místo. Podal jsem si žádost a místo jsem dostal. Kromě mne byl pouze jeden další kandidát.

Jsem moc vděčný Tonymu za tuto důležitou službu.

D.F., Lausanne