Počet článků: 47

Něco velkého, a ať je to láska (II): Čím by mohl být tvůj život

Snem každého křesťana je, aby jeho jméno bylo zapsáno v Božím srdci. Druhý text série o povolání – Něco velkého, a ať je to láska – pojednává o této skutečnosti.

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (I): Ježíš nám jde naproti

První článek série o rozlišování povolání nazvané „Něco velkého, a ať je to láska“. Každý člověk je volán k tomu, aby objevil, jaký plán má Bůh s jeho životem.

Texty k rozjímání

Právo rodičů na výchovu svých dětí (II)

V tomto textu se hovoří o tom, že spolu s rodinou mají také stát a církev závazné povinnosti v oblasti výchovy.

Texty k rozjímání

Výchovné poslání rodiny (2)

Hovořit s dětmi o otázkách, které je zajímají, být jim příkladem a nebát se pozitivně ovlivňovat jejich život, to jsou některé z výzev výchovy. Zde uvádíme druhý článek o rodině pojednávající o tomto tématu.

Texty k rozjímání

Výchovné poslání rodiny (1)

Vzájemná láska rodičů vytváří v rodině prostředí, které umožňuje výchovu dětí a službu druhým. Toto je téma redakčního článku o výchovném poslání rodiny, jehož první část zde uvádíme.

Texty k rozjímání

Jak si vybrat manželského partnera

Nový článek ze série o manželství a společném chození. „Pokud by v manželství šlo jen o muže a ženu, možná by nebyla nutná tak velká dávka prozíravosti, ale do manželství vstupujeme s otcem/matkou svých budoucích dětí.“

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XX): Královna a Paní vesmíru

Řadu textů o životě Panny Marie zakončujeme jejím korunováním jako Královny vesmíru. „A jako v lenním holdu jí vzdávají poctu andělé a praotcové a proroci a apoštolové... a všichni hříšníci, i ty i já.“

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XIX): Usnutí a Nanebevzetí Panny Marie

Jak připomněl papež, nebe má jedno srdce: srdce Panny Marie, která byla navždy vzata ke svému Synu s tělem a duší.

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XVIII): Seslání Ducha svatého

„Setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.“ A tehdy přišel Duch svatý, událost, o které uvažujeme v této části o životě Panny Marie.

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XVII): Vzkříšení a Nanebevstoupení Pána

Evangelia nezmiňují Pannu Marii ve skupině žen, které šly v neděli umýt Pánovo tělo. Její nepřítomnost je počátkem naděje ve vítězství Krista.

Texty k rozjímání