Počet článků: 47

Něco velkého, a ať je to láska. e-book - série článků o křesťanském povolání

Svatý Josemaría vzpomínal, že když mu ještě nebylo ani šestnáct let, objevil, že ho jeho srdce žádalo o „něco velkého, a ať je to láska“. Série článků o křesťanském povolání ve formě elektronické knihy nám může pomoci v tomto hledání, nacházení a věrnosti.

Texty k rozjímání

Numerářky auxiliar: Domov, který se šíří do celého světa

Numerářky auxiliar: specifické povolání, které posiluje a pečuje o rodinná pouta v Opus Dei.

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (IX): Je mé rozhodnutí správné?

„V průběhu rozlišování našeho vlastního povolání nejsme nikdy sami, protože každé povolání se rodí a formuje v Církvi.“

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (VII): Povolání k manželství

Bůh žehná normálnímu rodinnému životu a chce být jeho součástí. Procházka knihou Tobiáš nám může pomoci takový život znovu objevit.

Texty k rozjímání

První neděle svatého Josefa

Rozjímání na první neděli svatého Josefa. Navrhovaná témata jsou. Pobožnost sedmi nedělí sv. Josefa, Poslání Ježíšova otce, Patron Církve a Díla.

Texty k rozjímání

Rozjímání na svátek svatého Severína, mučedníka

Témata k rozjímání: Jednota je dar; Potěšit Boha, a aby svět uvěřil; Společenství nás otevírá druhým lidem

Texty k rozjímání

Komentář k evangeliu 27. neděle v mezidobí

Texty k rozjímání

Komentář k evangeliu 26. neděle v mezidobí

Texty k rozjímání

Komentář k evangeliu 25. neděle v mezidobí: Dělníci na vinici

Texty k rozjímání

Komentář k evangeliu 24. neděle v mezidobí: sedmasedmdesátkrát

Texty k rozjímání