Počet článků: 47

Komentář k evangeliu 23. neděle v mezidobí

Evangelium této neděle obsahuje tři Ježíšovy výroky, které se týkají některých důležitých aspektů budoucího života Církve: (1) bratrské napomenutí mezi věřícími, (2) moc svazovat a rozvazovat svěřená apoštolům a jejich nástupcům a (3) účinnost společné modlitby.

Texty k rozjímání

Podobenství o plevelu

S nebeským královstvím je to jako s člověkem, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel do pšenice koukol a odešel (Mt 13,24-25).

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (XII): Plody rodící se z věrnosti

Vědět s jistotou, že jsme stále v Boží přítomnosti, v nás živí naději. Z té pak jako prameny vyvěrají a stékají radost a pokoj, které činí plodnými naše životy a životy těch, kteří jsou nám nablízku.

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať´ je to láska (XI): S Kristem na cestě k plnosti lásky

„Cesta se dá definovat jedním slovem: milovat (...), mít velké srdce, cítit, odpouštět a chápat starosti druhých – s Kristem se vydávat za všechny duše“ (sv. Josemaría).

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (X): Jsme apoštolové!

Pro křesťana není apoštolát pouze „úkolem“ nebo aktivitou zabírající určitý počet hodin denně. Je to potřeba, která tryská ze srdce, a stává se ztělesněním „jednoho těla, jednoho ducha v Kristu“.

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (VIII): Otcem a matkou víc než kdy jindy

Poslání rodičů nespočívá jen v přijetí dětí, které jim Bůh pošle: trvá po celý život a jeho horizontem je nebe.

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (VI): Kdo za své přátele položí svůj život

Tajemství svobodného srdce: vzdát se pozemské lásky, aby svět mohl být naplněn světlem Boží Lásky.

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (V): Ať hudba zní

Povolání do Opus Dei je voláním k interpretaci Boží partitury, k hraní Boží hudby, jejichž variací je tolik, kolik je lidí.

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (IV): Jak se pozná povolání?

Příběhů povolání je tolik, kolik je lidí. V tomto redakčním článku předkládáme některé z nejčastějších mezníků na cestě, na níž může člověk poznat své povolání.

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (III): Naše pravé jméno

Jsme, jací jsme. Nic víc, nic míň. Ale to, jací jsme, nám umožňuje následovat Pána a sloužit církvi. Následující text se podrobněji zabývá otázkou Božího volání ke každému z nás.

Texty k rozjímání