Počet článků: 47

Život Panny Marie (XVI): Kristus v hrobě

Scéna Piety nám opět ukazuje Krista v náručí Panny Marie. Matka přijímá Syna, který byl od lidí zavržen. Šestnáctý díl o životě Panny Marie.

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XV): U Ježíšova kříže

»U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská.« Tak popisuje evangelium událost, o které uvažujeme v následujícím textu o životě Panny Marie.

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XIV): Svatba v Káni

V Káně jsou Ježíš a Maria spolu. Zde, prostřednictvím Panny Marie, učinil Kristus první zázrak, který novomanžele tak potěšil.

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XIII): Roky v Nazaretu

V Nazaretu prožil Pán několik let klidného a obyčejného života. Byly to roky práce, modlitby a života v rodině společně s Marií a Josefem. Tak to vypráví třináctý díl o životě Panny Marie.

Texty k rozjímání

Právo rodičů na výchovu svých dětí (I)

I když mohou být děti vychovávány i jinými vychovateli, rodiče mají vždy hlavní zodpovědnost za výchovu svých dětí.

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XII): Ježíš mezi učiteli

Jaká byla úzkost Panny Marie, když zpozorovala, že ztratila Dítě. Našla ho v Jeruzalémě, jak se vypráví ve XII. části o životě Panny Marie.

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XI): Návrat do Nazareta

Uvažujeme o prvních rocích života Svaté rodiny v Nazaretě po jejich návratu z Egypta. Ježíš vyrůstal a sílil jako člověk a Marie s Josefem se o něho s láskou starali.

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (X): Útěk do Egypta

Desáté pokračování života Panny Marie pojednává o útěku Svaté Rodiny do Egypta. „Byly to měsíce skryté práce a tichého utrpení se steskem po opuštěném domově.“

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (IX): Klanění Tří králů

Ve druhé části Mariánského roku se zastavujeme u scény klanění mudrců, která je proroctvím o příchodu všech národů do církve.

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (VIII): Uvedení Páně do chrámu

V osmém pokračování série článků uvažujeme o představení Dítěte v chrámu. Maria ho nabízí Bohu a Pán jí dává najevo, že ona sama bude mít účast na vykupitelském poslání Ježíše.

Texty k rozjímání