Jak si vybrat manželského partnera

Nový článek ze série o manželství a společném chození. „Pokud by v manželství šlo jen o muže a ženu, možná by nebyla nutná tak velká dávka prozíravosti, ale do manželství vstupujeme s otcem/matkou svých budoucích dětí.“

Naše moderní doba je charakteristická rozsáhlými možnostmi výběru. Slova jako volba či výběr se staly mantrou současného světa. Samozřejmě v některých životních situacích musíme činit skutečné volby, například při nakupování. V dávné minulosti, v tradičním vnímání, však bývala volba manželského partnera jen zřídka kdy záležitostí volby. Manžele vybírali svým dětem rodiče a tím bylo vše vyřešeno.

Lidé v současné společnosti se snaží najít svého manželského partnera/partnerku, ale tvrzení, že si opravdu vybíráme, je vlastně iluzí. Život nám nabízí jisté množství lidí, s kterými bychom se mohli potenciálně oženit nebo se za ně vdát. Jeden z těchto jedinců musí projevit vůči nám sympatie, a až potom nastává skutečná volba, zdali jsme ochotni se s dotyčným skutečně vzít. Takže, jak bychom měli začít? Jak se zbavit všech těch romantických iluzí z románů a televizních seriálů a držet se skutečnosti? Musíme začít tím, že budeme používat rozum.

Za ideálních okolností by se měl katolík oženit s katoličkou. Přitom však existuje mnoho dobrých mužů a žen, kteří jsou možná pokřtění, ale víru dobře neznají, a časem a prostřednictvím dobrého příkladu se též mohou vydat na cestu víry.

Pro některé při rozlišování ohledně vstupu do manželství může být rozhodnutí úplně jasné. Jiní zase potřebují mnoho modliteb, možná rady od moudrých přátel. Jisté však je, že pokud si myslíme, že v manželství najdeme dokonalé štěstí, pak jsme nesprávně pochopili Boží plány. Ano, bude mnoho radosti, ale i těžkých křížů. Taková je cesta do nebe, na kterou se musíme připravit, jestliže je manželství naším povoláním.

A jakou roli hraje romantika, nebo zamilovanost? Je rozumné vzít si někoho bez zamilovanosti? Všeobecně lze na tuto otázku odpovědět „ne“. Romantická zamilovanost před manželstvím se v dnešní společnosti jakoby automaticky očekává. Stávají se však případy, kdy děvče potká chlapce, který se do ní šíleně zamiluje, ale ona to jednoduše neopětuje. Samozřejmě bychom měli dát lásce čas, ale pokud láska nepřichází, je lepší si přiznat pravdu.

Častější však bývá opačný problém. Romantická zamilovanost se při rozhodování o vstupu do manželství klade na první místo, přičemž se používá známý výrok: „Láska si nakonec se vším poradí.“ Rozum nás přesvědčí, že dřív, než dovolíme svému srdci, aby se připoutalo k někomu jinému, ten někdo jiný musí odpovídat našim nejdůležitějším kritériím pro manžela/manželku. Bohužel v reálném životě se tyto důležité prvky v člověku, do kterého jsme se zamilovali, projeví až později. Je velmi svazující takové nedostatky jen tak odsunout bokem, s očekáváním, že láska si nakonec opravdu se vším poradí.

Kdyby v manželství šlo jen o muže a ženu, možná by nebyla nutná až tak velká dávka prozíravosti, ale do manželství vstupujeme s otcem/matkou svých budoucích dětí. Při našem rozhodnutí jde tedy nejen o naše štěstí.

Manželství za běžných okolností předchází období společného chození nebo zasnoubení. Toto období je velmi důležité, abychom si spolu vyjasnili ty nejzávažnější otázky. Pokud se zasnoubíme, tak to bývá s předpokladem, že se budeme i brát. Avšak pokud po dobu tohoto období vzniknou závažné pochybnosti o tom, jestli se vzít či ne, je potřebné je dořešit ještě před konečným rozhodnutím.

Co mají zvažovat ženy

V hloubi srdce velmi dobře víme, za jaké muže bychom se chtěly vdát. Velmi důležité je uvědomit si, dokonce napsat si vlastnosti, které od muže očekáváme, v jistém pořadí, s prioritami důležitosti. Víme, že některé věci jsou opravdu důležité, některé jsou méně důležité, jiné jsou úplně triviální, povrchní, a tyto by měly být až na konci našeho seznamu.

Tento proces se nám může zdát celkem neromantický, tvrdý styl pro sentimentálního člověka, ale ve skutečnosti je užitečný a potřebný. Mnohé mladé ženy vylučují mimořádně vhodné a dobré muže jen proto, že jim chybí něco, co je ve skutečnosti jen málo důležité.

Když už si mladá slečna stanoví jistá kritéria, musí si položit otázku: Jaké oběti jsem ochotná přinést, abych si našla manžela? Ve světě je mnoho velmi dobrých mladých mužů, ale je potřeba se s nimi nejprve potkat, abych se za ně mohla vdát. Podstatné je jít ven, být společenská na místech, kde se potkáváme s lidmi, kteří by mohli být vhodní.

Pravdou však je, že chodit pravidelně večer ven po náročném pracovním dni je velmi únavné a mnohé mladé ženy začnou zanedbávat tuto stránku, jakmile se zahájí jejich kariéra. Jak říká Disneyho malá mořská víla: „Musíš být tam, kde jsou lidé“. Choď tedy do církevních společenství, začni nějakou dobrovolnickou činnost, zúčastňuj se společenských akcí a sama nějaké zorganizuj. Nestěžuj si, že ve tvé farnosti neexistuje žádné společenství pro holky kolem dvacítky, založ nějaké společenství ty!

Je tu tedy naděje, že při správně zvolených prvotních kritériích, při dobrém společenském životě, najdeš muže, s kterým si budeš rozumět. Možná to bude usilovně pracující člověk, možná bude mít vynikající rodiče, možná bude praktikující katolík, ale se slabou vírou, a možná to bude člověk bez jakékoliv víry.

Zde se to trošku začíná zamotávat. Při rozhodování o vstupu do manželství existují i jisté požadavky. Katolík se má oženit se ženou, která souhlasí s výchovou dětí ve víře, souhlasí s katolickou morálkou. Nevěřící člověk nebo obzvláště člověk vyznávající jiné náboženství, se jen velmi nepravděpodobně zaváže k takovým požadavkům, i když možná na začátku řekne, že souhlasí.

Ke konečnému rozhodnutí by se mělo dospět na základě modlitby, dobré rady a na základě zdravého rozumu. Bůh od nás víc nežádá. Každé manželství je v konečném důsledku „skokem víry“. Svátostná milost potom dokáže nahradit mnohé nedostatky, které manžel a manželka mají.

Co mají zvažovat muži

Velmi podobný myšlenkový proces platí i pro muže, kteří si hledají své manželky. Jsou zde však i některé odlišnosti.

Mnozí muži se obávají, že budou odmítnuti. Tento problém jen těžko řeší muži, kteří jsou stydliví nebo introvertní. Je potřebná jistá dávka odvahy na překonání těchto obav. Ano, odmítnou vás, a to i vícekrát! Je to normální a je to dobré pro růst v ctnosti pokory. Ale jak se říká: Když to nevyjde napoprvé… Důležité je nenechat se odmítnutím odradit, neočekávat při každém dalším pokusu jen odmítnutí. Dalším faktorem je vytrvalost. Někdy se zdá, že děvče chlapce odmítá, ale ve skutečnosti chce jen zjistit, jak vážně to ten chlapec bere. Když to tedy bereš vážně, budeš i vytrvalý a oslovíš ji znova, a často právě na to děvče čeká, aby se přesvědčilo, že to myslíš vážně.

Klíčovou roli hraje to, že muž se má snažit. I když jsi skutečně velmi pěkný, děvčata ti nebudou jen tak padat k nohám (pokud nemáš mimořádné štěstí). Musíš je hledat na takových místech, kde najdeš typ děvčete, které chceš. A to mohou být, podobně jako v případě děvčat, církevní společenství, dobrovolnictví apod. I když to snad bude znít jako klišé, pokud chceš najít děvče s podobným zájmem o klasickou hudbu, zřejmě ji nepůjdeš hledat na Glastonburský rockový festival nebo do nočního baru.

Pro muže může být stejně únavné po náročném pracovním dni chodit pravidelně večer ven. Bývá těžké sladit práci se společenským životem, obzvlášť když dnes mnohé profese předpokládají širší pracovní nasazení než jen osmihodinový pracovní čas. Stále více se dnes akceptuje hledat si vhodné partnery online, kde si můžeš dovolit být i vybíravější, neboť je tu o mnoho větší výběr!

Kritéria pro budoucí manželku jsou stejně důležitá jako pro muže. Zatímco ženy zvažují ochotu a schopnost muže usilovně pracovat pro rodinu, muž by měl zvážit, zda je jeho budoucí manželka ochotná přinášet oběti nezbytné při péči o děti a domov. Jednoduše řečeno: Byla by tato žena dobrou matkou mých dětí?

Stručně shrnuto

Na závěr si tedy připomeňme, že je potřebné si udělat seznam kritérií svého ideálního manželského partnera. Je třeba usilovně chodit do míst, kde bychom mohli potkat takové lidi. Netřeba se nechat odradit odmítnutím nebo domnělým nezájmem. A především je třeba se modlit.

Sv. Josemaría radil mladým lidem, aby „se utíkali pod ochranu sv. Rafaela: aby vás vedl, jako mladého Tobiáše, ke svatému manželství“ (Cesta, 360). Podobně jako ve všech jiných důležitých věcech, i tady je potřeba vyvíjet úsilí. Zvolit si někoho za manžela/manželku je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v životě člověka! Pokud se budeš snažit, dočkáš se odměny.