Poselství preláta Opus Dei (říjen 2017)

​Dvě nedávná data - druhého a šestého října - výročí založení Opus Dei a svatořečení sv. Josemaríi jsou pozváním k opětovnému připomenutí naší cesty díkůvzdání a věrnosti.

Dvě nedávná data - druhého a šestého října - výročí založení Opus Dei a svatořečení sv. Josemaríi jsou pozváním k opětovnému připomenutí naší cesty díkůvzdání a věrnosti. “Jak dobrý je Pán, který nás hledal, který nám dal poznat svatý způsob, jak být účinní, jak jednoduše odevzdat náš život, jak milovat všechny Boží tvory a jak zasévat pokoj a radost mezi všemi lidmi! Ježíši, jak jsi dobrý, jak jsi dobrý!” (Dopis 11-III-1940, č. 78).

Vzpomeňme si na modlitbu dona Javiera za věrnost všech v jeho posledních hodinách života. Věrnost křesťana je věrnost vděčnosti, protože nejsme věrní nějaké ideji, ale Osobě: Ježíši Kristu, našemu Pánu, který – může říci každý z nás – “mě miloval a za mě se obětoval” (Gal 2, 20). Vědomí toho, že jsme milováni Bohem, nás povzbuzuje, svou milostí, k věrné a vytrvalé lásce. Lásce plné naděje v to, co Bůh udělá v Církvi a ve světě skrze život každé a každého z nás, uprostřed naší křehkosti.

Řím, 10. října 2017