Poselství preláta (14. února 2022)

Prelát Opus Dei nás vyzývá, abychom se opětovně modlili za projekt územní reorganizace regionů a za nové apoštolské podněty a také děkovali za výročí, která si budeme připomínat 14. února.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

V uplynulém roce jsem vás několikrát žádal, abyste se modlili za projekt územní reorganizace některých regionů, aby lepší koordinace přinesla nové apoštolské podněty. V měsíčním úmyslu, který trvá od 2. října loňského roku do října letošního roku, jsem vám navrhl, abyste přispěli k tomuto projektu každým okamžikem svého života proměněným v modlitbu. Nyní, když se blížíme k polovině tohoto období, je možná vhodná příležitost tento záměr oživit.

Jak víte, papež tuto iniciativu s radostí přijal, protože díky ní se více lidí obejde bez organizační práce a bude „více na ulici“, takže duch Díla bude bezprostředně přítomný skrze jejich osobní apoštolát v rodinném, profesním i dalších prostředích. Tento projekt není bez obtíží; cítíme, že i v tomto je Dílo v našich rukou: díky společenství svatých všichni pracujeme na stejném úkolu služby Bohu a lidem.

Dnešní den si opět připomínáme výročí založení ženské sekce a Kněžské společnosti Svatého Kříže. Prožívejme tento svátek - a každý den - v duchu díkůvzdání, které nás vede k tomu, abychom si neustále připomínali, že všechny dobré věci k nám přicházejí od našeho Pána, často prostřednictvím druhých, a zvláště v Díle díky věrnosti svatého Josemaríi.

S velkou láskou vám žehná

váš Otec

Fernando Ocáriz

Řím, 14. února 2022