Měsíční modlitební úmysl: modlit se společně

Modlitební úmysl preláta pro věřící a přátele Opus Dei na měsíce v období od 2. 10. 2021 do 2. 10. 2022.

Věřící vědí, že společná a vytrvalá modlitba může dosáhnout všeho. Papež František často hovoří o síle modlitby a opakovaně prosí, aby se křesťané modlili za konkrétní úmysly.

Modlitbu zároveň nelze oddělit od činu: úmysly modlitby se promítají do intenzivní apoštolské činnosti v různých oblastech. Svatý Josemaría proto od poloviny padesátých let minulého století začal doporučovat tzv. měsíční úmysl, který by byl pro hodně lidí předmětem modlitby, studia a práce.

V navrhování úmyslů, za něž je dobré se modlit a zasazovat, pokračovali a nadále pokračují i nástupci zakladatele Opus Dei. Svatý Josemaría se jistým způsobem snažil o to, aby lidé vnímali potřeby Díla, církve a celého světa a všichni se svorně modlili a pracovali. Zvyk modlit se za měsíční úmysl se časem v prelatuře co do způsobu a délky trvání různě měnil, takže modlitba za nějaký úmysl může např. trvat několik měsíců, rok apod.

Měsíční úmysl na období od 2. 10. 2021 do 2. 10. 2022

Kromě toho, že jsme zváni, abychom se v období od 2. 10. 2021 do 2. 10. 2022 připojili k úmyslům modliteb za papeže, navrhuje prelát věřícím a přátelům Opus Dei následující úmysl:

Prosme Pána za projekt, jehož cílem je zlepšení dynamiky a koordinace apoštolské práce, která se rozvíjí v různých regionech Díla. Snažme se k tomu přispět svými apoštolským projekty a iniciativou a nechejme se inspirovat Duchem svatým. Když budeme rozvíjet své talenty tam, kde jsme, budeme křesťanským kvasem. On je Pánem dějin a počítá s námi při obnově světa.