Poselství preláta (22. listopadu 2020)

O slavnosti Krista Krále nás Mons. Ócariz zve, abychom rozjímali o slovech svatého Josemaríi, aby Kristus vládl také v nás.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Od chvíle, kdy dorazil obsáhlý dopis o některých charakteristikách našeho odevzdání se v Díle, uběhla krátká doba. Chtěl bych vás povzbudit, abyste pokračovali v opětovném čtení a prohlubování tohoto psaní. Rovněž vyzývám spolupracovníky a ty, kteří se podílejí na díle svatého Rafaela, aby si jej pečlivě přečetli, protože vám může pomoci lépe poznat Dílo a více ho považovali za své.

Pokračujte v modlitbě k Pánu za ty, kteří včera přijali jáhenské svěcení za těchto zvláštních zdravotních okolností. Modleme se také za tolik utrpení, které tato pandemie nadále způsobuje lidem po celém světě.

Dnes, na slavnost Krista Krále, můžeme znovu rozjímat nad slovy svatého Josemaríi: „Aby u mne kraloval, potřebuji hojnost jeho milosti. Jedině tak i poslední zabušení srdce, poslední výdech, skomírající pohled, to nejobyčejnější slovo, ta nejprostší myšlenka bude vyjadřovat slavné Hosana na počest mého Krista Krále.“ (Jít s Kristem, č. 181).

Cítit se osobně daleko od tohoto ideálu není důvod považovat to za nemožné nebo se nechat odradit. Dáme-li na svou stranu to, co je dobré, Boží milost, snad bez našeho vnímání, postupně ztotožní naše srdce se srdcem Ježíše Krista.

S velkou láskou vám žehná

váš Otec

Řím, 22. listopadu 2020