Poselství preláta (12. srpna 2020)

Víra nám pomáhá objevit dobro, které je ve všech situacích, také těch bolestných. Jak nám připomíná Mons. Ócariz, slovy sv. Pavla, „těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému“.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Během posledních měsíců, zejména od vypuknutí celosvětové pandemie, jsme často slýchávali slova „vše dopadne dobře”. Často se jednoduše jedná o prostředek doprovázení v těžkých chvílích. Ale také může nabýt hlubšího významu: jako u slov sv. Pavla, které sv. Josemaría zkracoval ve střelné modlitbě omnia in bonum: „Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému” (Řím 8,29).

Toto dobro ne vždy vidíme bezprostředně. Ne vždy jej dokonce chápeme. Skutečnost, že se snažíme být blízko Bohu, nás nezbaví normální únavy, rozpačitostí a těžkostí života; ale tato blízkost nám pomůže prožívat vše jiným způsobem. V těchto dnech se připojujeme k utrpení Libanonu, měníce ho v modlitbu za zemřelé a jejich rodiny, za mnoho dalších osob a stabilitu v zemi.

Říci opravdu omnia in bonum je otázkou víry a naší odpovědi na tuto víru, prostřednictvím obrácení srdce – lásky k Bohu a druhým – před vlastní bolestí, i bolestí druhých. S touto vírou můžeme dokonce spolupracovat na uskutečňování dobra mnoha způsoby.

Proto, když někdy vidíme, ze naše víra slábne, modleme se s pevnou důvěrou: Pane, dej mi více víry (srov. Lk 17,5), a s vírou lásku a s láskou naději a radost.

S velkou láskou Vám žehná

váš Otec

Pamplona, 12. srpna 2020