Modlitba v rodině

Na generální audienci č. 100 mluvil papež František o modlitbě. Vysvětlil, že právě v rodině se člověk naučí modlit a prosit o dary Ducha svatého. Řekl, že uvažovat nad evengeliem v rodině je jako chutný chléb, který živí srdce, a žádal rodiče, aby naučili děti dělat znamení kříže.

Z církve a od papeže

Milí bratři a sestry:

Dnes budeme uvažovat o modlitbě v rodině. Duch modlitby se zakládá na hlavním přikázání: «Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou». Modlitba se živí láskou k Bohu.

I přes to, jak je čas v rodině komplikovaný (...), modlitba nám umožňuje nalézt pokoj pro to, co je neodkladné

Srdce naplněné láskou k Bohu dokáže proměnit v modlitbu bezeslovnou myšlenku, prosbu před svatým obrázkem nebo polibek vyslaný směrem ke kostelu. Modlitba, i přes to, jak je čas v rodině komplikovaný, jak se ho nedostává, kolik věcí je třeba udělat, nám umožňuje nalézt pokoj pro to, co je neodkladné. Objevíme radost z nečekaných darů, krásu svátečních dní a pokoj v práci.

Evangelium, čtené a rozjímané v rodině, je jako chutný chléb, který živí srdce všech

Modlitba pramení z naslouchání Ježíši, z četby a důvěrného vztahu ke slovu Božímu.

Bude dobré, když se zeptáme:

Máme doma evangelium? Najdeme si chvíli na společnou četbu evangelia nebo ho alespoň čteme sami? Rozjímáme o něm, když se modlíme růženec? Evangelium, čtené a rozjímané v rodině, je jako dobrý chléb, který živí srdce všech. Pomodleme se krátce a jednoduše ráno, večer, když usedáme ke stolu.

* * *

Srdečně zdravím poutníky mluvící španělsky, zvláště ze Španělska a Latinské Ameriky. Všechny vás zvu, abyste objevili krásu modlitby v rodině. Když se modlíme jedni za druhé, jsme pod ochranou lásky Boží. Mnohokrát děkuji.


© Copyright - Libreria Editrice Vaticana