Počet článků: 25

Tajemství svatého Josefa

Na slavnost svatého Josefa nabízíme tento článek o jeho postavě v Cirkvi a jeho patronátu v duchovním životě.

Svatý růženec

Jak se modlit růženec Panny Marie?

Z církve a od papeže

Prvky rozlišování: Důvěrný vztah k Pánu

Ve středeční katechezi se papež František vrátil k tématu rozlišování. Zaměřil se na „jeden z podstatných prvků, kterým je modlitba“. Řekl, že nejdůležitější je vstoupit do důvěrného přátelství s Bohem a „odpoutat se od strachu a pochybností, které mohou naše srdce zneklidňovat“.

Z církve a od papeže

Prosebná modlitba

Papež v dnešní katechezi zdůraznil, že „prosba, žádost je věc lidská, neboť jako tvorové nejsme nezávislí, nýbrž závisíme na dobrotě Pána Ježíše.“ Pro Františka „je naší útěchou jistota, že On vždy naslouchá našim prosbám a odpovídá na ně jako milující Otec“.

Z církve a od papeže

Rozjímání preláta o modlitbě u příležitosti třetího výročí jeho jmenování

U příležitosti třetího výročí jmenování Mons. Fernando Ocárize prelátem Opus Dei nabízíme krátké rozjímání preláta o potřebě modlitby s Ježíšem.

Další příspěvky

Poznat ho a poznat sebe (II): Z Ježíšových úst

V tomto druhém redakčním článku se budeme zabývat iniciativou Boha v modlitbě. Bůh se v ní setkává s člověkem a poučuje jeho srdce, aby s ním mohl navázat vztah a uvědomit si, že je jeho milovaným dítětem.

Křesťanský život

Poznat ho a poznat sebe (I): Dobýt Kristovo srdce

Dobrý lotr jedním slovem dobyl Kristovo srdce, a tak si otevřel brány nebe. Tak by se možná dala definovat modlitba: slovo, kterým dobudeme Ježíšovo srdce a které nám umožní žít v jeho blízkosti.

Křesťanský život

Po cestách kontemplace

Vydat se po cestách kontemplace znamená dovolit Duchu svatému, aby v nás v každé životní situaci odrážel Kristovu tvář.

Křesťanský život

„Přestala jsem se modlit, protože se nesplnilo nic z toho, o co jsem prosila.“

Dospívání je kritický okamžik pro víru člověka a v případě Marie to znamenalo „až potom“, což znamenalo až do 47 let. V tomto věku se jí všechno dařilo na výbornou. Vše? Uvnitř cítila vyprahlost, nespokojenost... A jednoho dne, bez nějakého důvodu, se jí zachtělo jít na mši.

Osobní svědectví

Nové horizonty (I): „Modlitba Božích dětí“

Vědomí Božího synovství všechno mění, jako změnilo i život svatého Josemaríi, když nečekaně objevil tento nový horizont.

Křesťanský život