Počet článků: 22

Prosebná modlitba

Papež v dnešní katechezi zdůraznil, že „prosba, žádost je věc lidská, neboť jako tvorové nejsme nezávislí, nýbrž závisíme na dobrotě Pána Ježíše.“ Pro Františka „je naší útěchou jistota, že On vždy naslouchá našim prosbám a odpovídá na ně jako milující Otec“.

Z církve a od papeže

Rozjímání preláta o modlitbě u příležitosti třetího výročí jeho jmenování

U příležitosti třetího výročí jmenování Mons. Fernando Ocárize prelátem Opus Dei nabízíme krátké rozjímání preláta o potřebě modlitby s Ježíšem.

Další příspěvky

Poznat ho a poznat sebe (II): Z Ježíšových úst

V tomto druhém redakčním článku se budeme zabývat iniciativou Boha v modlitbě. Bůh se v ní setkává s člověkem a poučuje jeho srdce, aby s ním mohl navázat vztah a uvědomit si, že je jeho milovaným dítětem.

Křesťanský život

Poznat ho a poznat sebe (I): Dobýt Kristovo srdce

Dobrý lotr jedním slovem dobyl Kristovo srdce, a tak si otevřel brány nebe. Tak by se možná dala definovat modlitba: slovo, kterým dobudeme Ježíšovo srdce a které nám umožní žít v jeho blízkosti.

Křesťanský život

Po cestách kontemplace

Vydat se po cestách kontemplace znamená dovolit Duchu svatému, aby v nás v každé životní situaci odrážel Kristovu tvář.

Křesťanský život

„Přestala jsem se modlit, protože se nesplnilo nic z toho, o co jsem prosila.“

Dospívání je kritický okamžik pro víru člověka a v případě Marie to znamenalo „až potom“, což znamenalo až do 47 let. V tomto věku se jí všechno dařilo na výbornou. Vše? Uvnitř cítila vyprahlost, nespokojenost... A jednoho dne, bez nějakého důvodu, se jí zachtělo jít na mši.

Osobní svědectví

Nové horizonty (I): „Modlitba Božích dětí“

Vědomí Božího synovství všechno mění, jako změnilo i život svatého Josemaríi, když nečekaně objevil tento nový horizont.

Křesťanský život

Téma 40 - Modlitba

Modlitba je nezbytná pro duchovní život: je jako dýchání, které umožňuje, aby se rozvíjel duchovní život. V modlitbě se obnovuje víra v přítomnost Boha a v jeho lásku.

Souhrn křesťanské víry

Téma 19 - ​Svátost eucharistie (I)

Eucharistie je památka Kristovy velikonoční oběti, zpřítomnění a svátostné obětování jeho jediné oběti v liturgii církve.

Souhrn křesťanské víry

Vychovávat pro život

„Chtít pro děti dobro znamená umožnit jim dosáhnout sebekontroly: učinit z nich svobodné osoby.“ Další text z řady „Články o rodině“.

Křesťanský život