Poselství preláta (10. května 2017)

U příležitosti stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě vybízí prelát k modlitbě růžence, zvláště za naše bližní.

Blížící se sté výročí zjevení Panny Marie v Cova da Iria a pouť papeže do Fatimy v nás opět probouzí, zvláštním způsobem, to dojemné přání svatého Josemaríi: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! Doprovázejme papeže Františka blízkostí, kterou dává modlitba: odevzdejme do rukou naší Matky velká předsevzetí pokoje a konverze, která Ona ve svých zjeveních oznámila. Svěřme jí také jednotu církve a křesťanů, abychom, všichni s Petrem!, zasévali pokoj a radost ve světě. Na přímluvu budoucích světců Františka a Jacinty jim svěřujeme ty, kdo trpí fyzicky i duchovně následky násilí, války, absencí svobody, diskriminací, osamělostí, chudobou. Panna Maria doporučila ve Fatimě růženec. Modleme se ho s láskou a důvěrou dětí, které se obrací k srdci Matky.

Tato modlitba bude plodná, pokud se pokoj a bratrství, ke kterému nás povzbuzují poselství Naší Paní, přetvoří v pozornou, otevřenou a ohleduplnou lásku k těm, koho Bůh postavil do naší blízkosti. Láska není pouhá formální zdvořilost. Uvažujme o tom v klidu: u nás doma, v práci, ve vztahu k druhým; navzdory našim omezením a naší nedočkavosti, mohou v nás ostatní rozpoznat něco z mateřského pohledu Panny Marie?

Řím, 10. května 2017