Number of articles: 1340

Nepropadejme únavě

Papež František zakončil cyklus katechezí o listě svatého Pavla Galaťanům a připomenul, že apoštol představuje víru „ne jako utěšující a uklidňující prostředek, ale jako stimul, který nás vybízí, abychom nehřešili a následovali život Ducha“.

Z církve a od papeže

Ovoce Ducha

Při generální audienci uvažoval papež František o kázání svatého Pavla Galaťanům. Apoštol jim říká, že se musí „ztotožnit“ s Ježíšem na kříži. Řekl, že to je to, co umožňuje přijmout dar Ducha svatého, uschopňuje dosáhnout na dary, které vypočítává svatý Pavel: „láska, milost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost“.

Z církve a od papeže

Svoboda se uskutečňuje v lásce

Papež František vysvětlil, co znamená svoboda pro křesťana. Řekl, že nespočívá v tom, že dělám to, co se mi „líbí“, pokud to znamená nechat se ovládat „instinkty, pudy a sobeckými žádostmi“. Řekl, že „tato svoboda nás vyprazdňuje“. Vysvětlil, že opravdová svoboda „je vedená láskou a projevuje se službou druhým“.

Z církve a od papeže

Měsíční modlitební úmysl: modlit se společně

Modlitební úmysl preláta pro věřící a přátele Opus Dei na měsíce v období od 2. 10. 2021 do 2. 10. 2022.

Zprávy

Křesťanská svoboda jako kvas všeobecného osvobození

Papež František při generální audienci vysvětlil význam slova „inkulturace“, složitý proces hlásání evangelia jiným národům a kulturám. Řekl, že „toto je opravdový význam inkulturace, že můžeme hlásat Krista Spasitele a zároveň respektovat to dobré a autentické, co v každé kultuře a společnosti existuje, a rovněž bereme do úvahy její neustálý vývoj“.

Z církve a od papeže

Život ve víře

Papež František při generální audienci vysvětlil nauku o opsravedlnění, o které mluví ve svých listech svatý Pavel. Poznamenal, že „ospravedlnění z víry zdůrazňuje přednostní postavení milosti, kterou Bůh nabízí všem, kdo věří v jeho Syna, aniž by činil nějaké rozdíly.“

Z církve a od papeže

Poselství preláta (20. září 2021)

Prelát Opus Dei nás vyzývá, abychom oživili své spojení s naším Pánem skrze kříž.

Pastýřské listy

Našel jsem tě v blátě

„Nepřicházel žádný zákazník, šel jsem kolem kartičky, vzal ji do ruky a řekl mu: 'pomoz mi'. A hned tu byly tři, čtyři nebo i pět výměn oleje. Pokaždé, když nepřicházel platící zákazník, obrátil jsem se na něj a hned tu bylo co dělat. Tak rostlo naše přátelství.“

Osobní svědectví

Jsme Boží děti

Papež při generální audienci uvažoval o části listu Galaťanům, v němž svatý Pavel připomíná, že my křesťané „jsme Boží děti skrze víru v Ježíše Krista“. Dále poznamenal, že křesťan má k němu zvláštní vztah, protože díky křtu se lidé stávají „bratry Krista“, což umožňuje, „že se k Bohu obracíme s důvěrou a nazýváme ho Otcem“.

Z církve a od papeže

Pošetilí Galaťané

Bůh je nám stále nablízku ve své dobrotě.

Z církve a od papeže