Number of articles: 1340

Poselství

Práce, rodinný život a ostatní běžné aktivity jsou příležitostmi k duchovnímu sjednocení s Ježíšem Kristem.

Opus Dei

Bůh dává rodičům sílu k doprovázení dětí v nesnázích

Papež František uvažoval v katechezi o svatém Josefovi o tom, jakým způsobem se otec Ježíše rozhodoval. Připomněl, že svatý Josef nedovolil, aby ho ovlivňoval strach, ale snažil se poznávat Boží hlas ve všem, s čím se potýkal.

Z církve a od papeže

Učit se od svatého Josefa, který je zrcadlem otcovství Božího

Papež František připomněl, že ačkoliv „nám evangelia neuvádějí žádné podrobnosti o tom, jakým způsobem uplatňoval své otcovství“, můžeme si být jisti, že „to, že byl 'spravedlivý', se promítlo i do výchovy, kterou Ježíšovi poskytl“.

Z církve a od papeže

Poselství preláta (18. ledna 2022)

Od 18. do 25. ledna se celá církev modlí za jednotu křesťanů. V poselství prosí prelát Opus Dei o modlitby na tento úmysl.

Pastýřské listy

Svatý Josef - tesař

Papež František uvažoval ve své katechezi o práci svatého Josefa, od kterého se Ježíš učil. Práce tvrdá a málo odměňovaná. Svatý otec se modlil za rodiny, které trpí kvůli práci a řekl, že musíme „obnovit smysl práce jako základní prvek, který člověka povznáší a spolupracuje na jeho posvěcení“.

Z církve a od papeže

„Můj Bože, představ mě někomu, kdo mi vysvětlí Bibli“

Brigilda přišla do Burgosu v 25 letech, se stipendiem Marie Curie v podpaží a s úmyslem udělat si na univerzitě doktorát o nanotoxikologii. O několik měsíců později ji pokřtil biskup v katedrále v Burgosu. Roky hledala Boha a prosila ho, aby ji přivedl k někomu, kdo by jí o Něm něco řekl.

Osobní svědectví

Otcovství svatého Josefa

Papež František věnoval svou katechezi „svatému Josefovi jako otci Ježíše“ a důležitosti zakoušet lásku otce a matky. „Chtěl bych zdůraznit příklad těch, kteří se rozhodli adoptovat dítě a prožívat tak jednu z nejnádhernějších forem mateřství a otcovství“, řekl papež.

Z církve a od papeže

Sv. Josef, pronásledovaný a odvážný migrant

Papež František připomněl odvahu Josefa, když musel s Pannou Marií a Dítětem spěšně utéci do Egypta. Také řekl, že „jako dnes tolik našich bratrů a sester zakoušeli nespravedlnost a utrpení, protože museli kvůli aroganci a násilí vládce opustit svou vlast“.

Z církve a od papeže

Rozbijme zrcadlo marnivosti, Boha najdeme na cestě pokory

Při generální audienci v rámci svých katechezí uvažoval papež o úloze některých postav ve vyprávění o narození Ježíše. Například anděl a hvězda nebo pastýři a králové. „Jejich příklad nás vyzývá, abychom se dali na cestu pokory, která jedině vede k Pánovi, a nechali se jako oni přetvořit a oslavovali Boha za zázraky, které viděli a slyšeli.“

Z církve a od papeže

Blahopřání preláta Opus Dei k Vánocům (2021)

Prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, přeje k Vánocům 2021: „Dívat se na Dítě tak, abychom očima víry viděli Boží lásku k nám, (...) víme, že v tu samou chvíli se na nás Bůh s láskou dívá, stále.“

Od preláta