Catequesis sobre Jesucrist i l'Església

Un equip de professors d'Història i de Teologia de la Universitat de Navarra respon les preguntes més freqüents sobre la figura de Jesucrist i l’Església.

Preguntes sobre Jesucrist i l'Església
Opus Dei - Catequesis sobre Jesucrist i l'Església

Es pot descarregar en MOBI, EPUB, PDF.

Componen l'equip que ha realitzat aquest treball els professors Francisco Varo (director), Juan Chapa, Vicente Balaguer, Gonzalo Aranda, Santiago Ausín i Juan Luis Caballero.

1. Què sabem realment de Jesús?

2. Què va ser l'estrella d'Orient?

3. Per què se celebra el naixement de Jesús el 25 de desembre?

4. Què significa la virginitat de Maria?

5. Sant Josep es va casar dues vegades?

6. Què va ser la matança dels innocents? ¿És històrica?

7. Jesús, va néixer a Betlem o a Natzaret?

8. On i com va néixer Jesús

9. Era Jesús solter, casat o vidu?

10. Qui van ser els dotze apòstols?

11. Situació actual de la investigació històrica sobre Jesús

12. Quina credibilitat històrica té la Bíblia?

13. Qui van ser els evangelistes?

14. Com es van escriure els evangelis?

15. Com es van transmetre els evangelis?

16. En quin idioma va parlar Jesús?

17. Quines relacions va tenir Jesús amb l’Imperi Romà?

18. Hom pot negar l'existència històrica de Jesús?

19. Què són els evangelis canònics i els apòcrifs? Quins i quants són?

20. Quines diferències hi ha entre els evangelis canònics i els apòcrifs?

21. Què diuen els evangelis apòcrifs?

22. Què són els gnòstics?

23. Quines dades aporten sobre Jesús les fonts romanes i jueves?

24. Fariseus, saduceus, essenis, zelots ¿Qui eren?

25. Què aporten els manuscrits de Qumran?

26. Què és la biblioteca de Nag Hammadi?

27. Va tenir Jesús germans?

28. Qui va ser Maria Magdalena?

29. Quina relació va tenir Jesús amb Maria Magdalena?

30. Què diu el “Evangeli de Maria (Magdalena)”?

31. Era normal que tantes dones envoltaren Jesús?

32. Quina influència tingué Sant Joan Baptista en Jesús?

33. Jesús era deixeble de Sant Joan Baptista?

34. Quines relacions van tenir Pere i Maria Magdalena?

35. Què va passar a l'Última Cena?

36. Per què condemnaren a mort a Jesús?

37. Qui va ser Caifàs?

38. Què era el Sanedrí?

39. Com va ser la mort de Jesús?

40. Com s'explica la resurrecció de Jesús?

41. Podien haver robat el cos de Jesús?

42. Qui va ser Josep d’Arimatea?

43. En què consisteix substancialment el missatge cristià?

44. Qui va ser sant Pau? ¿Com va transmetre els ensenyaments de Jesús?

45. Què diu l’Evangeli de Felip?

46. Com s’expliquen els miracles de Jesús?

47. Jesús va voler realment fundar una Església?

48. Què és el Sant Greal? Quines relacions té amb el Sant Calze?

49. Qui va ser Ponç Pilat?

50. Quines afinitats polítiques tenia Jesús?

51. Qui va ser Constantí?

52. Què va ser l'Edicte de Milà?

53. Què va succeir en el Concili de Nicea?

54. Què diu l'Evangeli de Judes?