1. IDENTITAT DEL RESPONSABLE

Per tal d'acomplir allò que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: Prelatura de l'Opus Dei
Adreça: Carrer Diego de León, 14, 28006 Madrid
Contacte: dpo@opusdei.org o el telèfon +34 91 563 47 82
CIF: R-2800621A.

El titular d'aquest lloc web és la Prelatura de l'Opus Dei. Amb l'ànim que l'ús del lloc web s'ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, la Prelatura de l'Opus Dei informa l'usuari que per a qualsevol suggeriment o dubte pot adreçar-se a la Prelatura a través del telèfon +34 91 563 47 82 o a l'adreça de correu electrònic dpo@opusdei.org.

L'usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes i utilitats que ofereix aquest lloc web de conformitat amb la Llei i d'acord amb la moral, els costums acceptats i l'ordre públic.

2. CONDICIONS D'ÚS

La Prelatura de l'Opus Dei subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció als termes publicats i a la Política de Privacitat.

L'accés a aquest lloc web o la utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d'«usuari» i implica l'acceptació sense reserves de tots i cadascun dels termes publicats i de la Política de Privacitat, reservant-se, la Prelatura de l'Opus Dei, el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l'atenta lectura dels termes publicats i de la Política de Privacitat vigents; en cas de desacord amb qualsevol dels extrems aquí disposats, cal que s'abstingui del seu ús.

Així mateix, l'usuari queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc web de continguts i/o serveis específics. La utilització d'aquests continguts o serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars en ells especificats.

Política de privacitat i galetes

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (Reglament general de protecció de dades, RGPD), l'informem que les dades personals, incloses les fotografies, tractats en aquesta pàgina web es podran processar per la Prelatura de l'Opus Dei per atendre, tramitar i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remeses, i també per a les següents finalitats: informar públicament d'actes i celebracions, atendre la seva sol·licitud d'informació, l'alta que se sol·liciti en el butlletí de notícies o en altres subscripcions i per garantir una correcta atenció de les nostres comunicacions amb vostè, a més de per mantenir-lo informat, per mitjans electrònics o dispositius mòbils relacionats amb la finalitat de l'Opus Dei.

Els titulars de dades facilitades a aquest lloc web queden informats i consenten inequívocament i expressament que la Prelatura de l'Opus Dei, com a responsable del tractament, pugui tractar, cedir i, si escau, transferir internacionalment les dades personals, incloses fotografies de l'usuari, per les seves finalitats legítimes, així com les persones i entitats directament relacionades o necessàries per al compliment de les finalitats espirituals d'aquesta entitat. La Prelatura de l'Opus Dei, sota l'empara de l'interès legítim que li correspon, podrà realitzar els tractaments de les dades que siguin estrictament necessàries per a l'administració interna i l'anàlisi estadística de visites del lloc web.

Atès el nostre compromís de vetllar per la privacitat de les persones interessades, la Prelatura de l'Opus Dei té com a prioritat mantenir una acurada confidencialitat de tota la informació que hagi pogut confiar-nos i disposa dels mitjans tècnics, organitzatius i humans necessaris per garantir que només el personal autoritzat tingui accés a les seves dades i, en tot cas, amb ple respecte a la seva intimitat.

L'informem que en qualsevol moment pot exercir el dret d'accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial identificatiu, dirigit a la Prelatura de l'Opus Dei, c/ Diego de León 14, 28006 - Madrid (Espanya) o mitjançant l'adreça electrònica: dpo@opusdei.org.

POLÍTICA DE GALETES

Com que en aquesta pàgina web (www.opusdei.org) no es processen galetes personals ni conductuals, no s'inclou aquesta política. 

Darrera modificació: febrer de 2020.

Els drets d'autor dels materials publicats en aquest web canvien en funció del seu origen:

— Textos del Sant Pare, dels seus predecessors i, en general, del magisteri de l'Església: © Libreria Editrice Vaticana

— Textos de sant Josepmaria: © Fundació Scriptor i  Fundació Studium

— Textos del prelat de l'Opus Dei, els seus predecessors, textos publicats a la secció “Vida cristiana” i altres textos publicats en aquesta web que no s'han assenyalat als punts anteriors: © Fundació Studium

— Si no s'assenyala el contrari, les fotografies procedeixen de bancs de fotos protegits per drets d'autor i els serveis dels quals s'han contractat per a aquesta pàgina o d'autors que han cedit l'ús de les imatges sota llicència Creative Commons. Les imatges de caràcter institucional que podeu trobar en aquest enllaç estan protegides per drets d'autor © Prelatura de la Santa Creu i Opus Dei.

Si voleu utilitzar alguns dels materials d'aquesta pàgina, escriviu al compte redaccion@opusdei.org. Es prohibeix la reproducció, distribució i difusió dels mitjans audiovisuals, enregistraments, textos i fotografies sense l'autorització expressa dels titulars d'aquests drets d'autor.