Mitjans de formació

L'Opus Dei organitza, entre altres activitats, direcció espiritual, recessos, xerrades doctrinals i classes de catecisme. Són obertes a qualsevol persona.

La prelatura proporciona als seus fidels una formació contínua, a través d'uns mitjans concrets, compatibles amb el normal exercici dels deures familiars, professionals i socials de cadascú.

Aquests mitjans de formació són una ajuda per arribar a un bon coneixement de la fe i la moral catòliques, adquirir una vida de pietat profunda, arrelada en la filiació divina, i buscar la identificació amb Crist en la vida quotidiana.

Entre aquests mitjans de formació hi ha classes setmanals, també anomenades cercles, sobre temes doctrinals i ascètics. El recés mensual consisteix a dedicar algunes hores, un dia al mes, a l'oració personal i la reflexió sobre temes de vida cristiana. A més, un cop l'any els fidels de la prelatura assisteixen a un recés que sol durar de tres a cinc dies.

Es faciliten mitjans de formació similars a les persones que participen en les tasques apostòliques de la prelatura i a qualsevol persona que desitgi rebre'ls.

La formació s'imparteix -per separat a homes i dones- en les seus dels centres de la prelatura de l'Opus Dei i en altres llocs que siguin apropiats. Per exemple, un cercle es pot tenir al domicili d'alguna de les persones que hi assisteixen; un recés, en una església amb el permís del rector, etc.

Si voleu participar dels mitjans de formació i saber el lloc més adient, podeu contactar amb l'oficina de comunicació:

Oficina de Catalunya i Andorra
Ausiàs Marc, 5, 2n, 08010 Barcelona
Telèfon: +34 934 182 107
info.cat@opusdei.org