Un matrimoni cristià

Favors
Un matrimoni cristià

Relat d'un favor rebut de Déu després d'acudir a la intercessió de la serventa de Déu Encarnita Ortega.

Newsletter

Missatge del dia

“Explica-li tot el que et passa”

Vols estimar la Mare de Déu? Doncs, tracta-la! Com? ―Dient bé el Rosari de nostra Senyora. Però, en el Rosari... diem sempre el mateix! ―Sempre el mateix? I no es diuen sempre el mateix, els qui s’estimen?... (Pròleg al Sant Rosari)

Quant creixerien en nosaltres les virtuts sobrenaturals, si reeixíssim a tractar de debò Maria, que és Mare Nostra! Que no ens importi de repetir-li durant el dia -amb el cor, sense necessitat de paraules- petites oracions, jaculatòries. La devoció cristiana ha aplegat molts d’aquests elogis encesos en les Lletanies que acompanyen el Sant Rosari. Però cada u és lliure ...