Newsletter

Missatge del dia

“Sóc amb Ell en l’adversitat”

Encara que tot s'enfonsi i s'acabi, enca­ra que els esdeveniments es presentin a l'inrevés del que s'havia previst, amb tremenda adversitat, no s'hi guanya res, amoïnant-s'hi. A més, recorda l'oració confiada del profeta: «el Senyor és el nostre jutge, el Senyor és el nostre Legislador, el Senyor és el nostre Rei; és Ell qui ens ha de salvar».―Resa-la devotament, cada dia, a fi d'acomo­dar la teva conducta als designis de la Providència, que ens governa per al nostre bé. (Solc, 855)

I quan ens sotja violenta la temptació del descoratjament, dels contrastos, de la lluita, de la tribulació, d’una nova nit en l’ànima, el salmista ens posa als llavis i en la intel·ligència aquelles paraules: Sóc amb Ell en l’adversitat. Què val, Jesús, davant la vostra Creu, la meva; davant les vostres ferides, les meves esgarrinxades? Què ...