Newsletter

Si vols subscriure't al butlletí informatiu, escriu l'adreça de correu electrònic.

Només utilitzem la teva adreça de correu electrònic per enviar-te el butlletí i d'acord amb la nostra política de privacitat. Pots donar-te de baixa en qualsevol moment.

Política de privacitat i galetes

Missatge del dia

“Ficar Crist entre els pobres”

«Pel sender del just descontent», se n'han anat i se'n van les masses. Dol..., però, ¡quants ressentits no hem fabricat, entre els que, espiritualment o materialment, estan necessitats! ―Cal tornar a ficar Crist entre els pobres i els humils: és precisament enmig d'ells on més de gust es troba. (Solc, 228)

Els pobres ―deia aquell amic nostre­― són el meu millor llibre espiritual i el motiu principal per a les meves pregàries. Em do­len ells, i Crist em dol amb ells. I, perquè em dol, comprenc que l'estimo i que els estimo. (Solc, 827)

Jesús Senyor Nostre estima tant els ho­mes, que s'encarna, prengué la nostra naturalesa ...