Un treball amb 62 anys

Favors
Un treball amb 62 anys

Amb 62 anys i cinc fills, el marit ens va abandonar. Guadalupe em va trobar una feina per tirar endavant.

Missatge del dia

“Estigueu alegres, sempre alegres”

Ningú no és feliç, a la terra, fins que es decideix a no ser-ne. Així avança el camí: dolor, en cristià!, Creu; Voluntat de Déu, Amor; felicitat aquí i, després, eternament. (Solc, 52)

Servite Domino in laetitia! ― Serviré Déu amb alegria! Una alegria que serà conse­qüència de la meva Fe, de la meva Esperança i del meu Amor..., que ha de durar sempre, perquè, com ens assegura l'Apòstol, Dominus prope est!... ―el Senyor em segueix de prop. Caminaré amb Ell, per tant, ben segur, ja que el Senyor és el meu ...