Mitjans de formació

«L'activitat principal de l’Opus Dei consisteix a donar als seus fidels, i a les persones que ho desitgin, els mitjans espirituals necessaris per a viure com a bons cristians enmig del món», explicava el fundador.