Antal artiklar: 14

"Tack vare Monte Verde kunde jag förverkliga min dröm om att läsa medicin"

Hollman ville studera medicin, men familjens ekonomi räckte inte till för att finansiera utbildningen. Vid Monte Verde, en icke-vinstdrivande organisation i Colombia som grundades 1977, kunde han förbereda sig för studierna och fick ett stipendium för att kunna gå på universitetet. Hollmans vittnesbörd och vittnesbörd av andra som fått utbildning vid institutioner inspirerade av den salige Álvaro del Portillo har sammanställts i dokumentären "Arbeta för andra".

Sociala initiativ

Gud sände henne till mig, Gud kommer att hjälpa mig, hon är en välsignelse

Eddy skrev in sina barn på CADI ("Centrum för integral utveckling"), en institution i Uruguay som blev till tack vare den salige Álvaro och som sedan 1992 försöker att förbättra villkoren för socialt utsatta barn och familjer. Enligt Eddy har hon lärt sig på CADI att se Guds hand i allt. Hennes vittnesbörd, samt vittnesbörd av andra personer med koppling till institutioner som stötts av den salige Álvaro del Portillo, har sammanställts i dokumentären "Arbeta för andra".

Sociala initiativ

“Tack vare dem har jag nu min son”

“Tack vare dem har jag nu min son”

Sociala initiativ

Ett torg i Madrid åt de hemlösas präst

Kommunalrådet i Vallecas har invigt ett torg, tillägnat Don José Luis Saura, kyrkoherde i San Alberto Magno och initiativtagare till ett bostadskooperativ under 70-talet, som ordnade så att grannarna som var hopträngda i grottor och ruckel, kunde leva i större värdighet.

Sociala initiativ