S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael, ärkeänglar

Den 29 september firar vi S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael, ärkeänglarna. Vi erbjuder några texter av den helige Josemaría om de tre ärkeänglarna

Opus Dei - S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael, ärkeänglar

Hör på, du som är så djupt försjunken i vetenskapen att den når ända upp till hårfästet på dig: Din vetenskap kan inte få mig att förneka att djävulen verkligen finns och är verksam. Min Moder, den heliga Kyrkan, har under många år – och det är även en god enskild fromhetsövning – dagligen låtit sina präster åkalla ärkeängeln Mikael vid altarets fot contra nequitiam et insidias diaboli – mot djävulens ondska och försåt.

Vägen, nr. 750

Du skrattar för att jag säger att du har en ”kallelse till äktenskapet”? Det är just vad du har, visst är det en kallelse.

Anförtro dig åt den helige Rafael så att han leder dig, liksom Tobias, kyskt till målet.

Vägen, nr. 27

Du säger att du har eld och vatten, kyla och värme, oordnade böjelser och Gud i ditt bröst. Ett ljus brinner för den helige Mikael, ett annat för djävulen.

Lugna dig: Så länge som du vill kämpa, finns det inte två ljus i ditt bröst, utan ett – ärkeängelns.

Vägen, nr. 724

Vad du skrattade när jag rådde dig att ställa din ungdoms år under ärkeängeln Rafaels beskydd, så att han kan föra dig, likt den unge Tobias, till ett heligt äktenskap med en god, vacker och rik kvinna, sade jag skämtsamt.

Och vad fundersam du blev när jag därefter tillade att du även skulle ställa dig under den unge aposteln Johannes beskydd, för det fall att Herren skulle kräva mer av dig.

Vägen, nr. 360

Begrunda nu istället det högtidliga ögonblick då ärkeängeln Gabriel förkunnar den Högstes plan för Jungfru Maria. Vår Fru lyssnar och ställer en fråga för att bättre förstå vad det är som Herren förväntar sig av henne; sedan ger hon sitt bestämda svar: fiat – må det ske med mig som du har sagt! Det är frukten av den bästa friheten, den att välja Gud.

Guds vänner, nr. 25, 1

Jungfru Maria, en läromästare i gränslös hängivenhet. Minns du? Med en hyllning riktad till henne säger Jesus Kristus: ”Den som gör min himmelske Faders vilja är min mor ... !”

Be denna goda Moder att hennes exemplariskt generösa svar må växa i styrka – kärlekens och befrielsens styrka – i din själ: Ecce ancilla Domini. Se, jag är Herrens tjänarinna!

Plogfåran, nr. 33