"Vi bör älska den heliga Mässan"

Kämpa så att det heliga mässoffret verkligen blir ditt inre livs mittpunkt och rot, och hela dagen blir en kulthandling – en förlängning av den mässa du deltagit i och en förberedelse inför nästa – som tar sig uttryck i bönesuckar och besök hos det Allraheligaste, i att du uppoffrar ditt yrkesarbete och ditt familjeliv … (Smedjan, nr. 69)

Jag förstår inte hur man kan leva kristet utan att känna sig i behov av att ständigt umgås som vän med Jesus i Ordet och Brödet, i bönen och Eukaristin. Och jag förstår mycket väl att de kristna under århundradenas lopp, generation efter generation, har velat konkretisera denna eukaristiska fromhet. Ibland har de givit sin tro offentliga uttryck i handlingar som omfattat hela folkmassor. Andra gånger har den eukaristiska fromheten uttryckts med omärkbara och stilla gester i kyrkorummets heliga frid eller i hjärtats djup.

Framför allt bör vi älska den heliga Mässan, som måste vara vår dags mittpunkt. Om vi deltar väl i Mässan, hur skall vi kunna annat än fortsätta tänka på Herren under resten av dagen, för att inte avlägsna oss från hans närvaro, för att arbeta som han arbetade och älska som han älskade? Låt oss lära oss att vara tacksamma mot Herren för denna hans gest av tillgivenhet: att han inte velat begränsa sin närvaro till stunden för Mässoffret, utan beslutat att stanna kvar i den heliga hostian som förvaras i tabernaklet. (När kristus går förbi, nr. 154)